Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Superspännande texter

Skapad 2016-01-28 14:41 i Rösjöskolan Sollentuna
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få arbeta med olika berättande texter och hur dessa är uppbyggda. Du kommer också att få öva mer på:

- Hur en berättelse är uppbyggd med rubrik, inledning, ett problem som trappas upp, händelser som löser problemet och en avslutning som knyter ihop berättelsen.

- Grammatik: adjektiv, adverb, verb i preteritum, beskrivande verb, prepositioner, liknelser, sambandsord, enkla och sammansatta meningar, komplexa meningar.

- Kamratbedömning och bearbetning av din egen text.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Det här ska vi göra

Vi kommer att arbeta i boken med kapitlet och avsluta med att skriva egna berättande superspännande texter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Det här ska vi bedöma

Vi kommer bedöma din text

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser

Sv SvA
Berättande text - Superspännande texter

Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Innehåll
Texten är begriplig men den "röda tråden" är svag.
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig "röd tråd".
Texten har ett relativt tydligt innehåll, med utvecklad handling och "röd tråd".
Texten har ett tydligt och för målgruppen intressant innehåll, med en väl utvecklad handling och tydlig "röd tråd".
Struktur
Rubrik Inledning som svarar på vem, var och när. Händelser Problem Upplösning Avslutning
Texten har en rad löst sammanhängande händelser med en enkel avslutning.
Texten har en i huvudsak fungerande struktur. Introducerar personer och miljöer och fokuserar sedan på en rad händelser med ett enkelt slut.
Texten har en relativt väl fungerande struktur. Leder läsaren genom berättelsen genom att berätta detaljer, valda för att stegra berättelsens utveckling. Problem introduceras och löses på ett tillfredställande sätt.
Har en väl fungerande struktur. Väljer att använda, manipulera eller lämna konventionell textstruktur för att skapa spänning.
Inledning
Inledning som svarar på vem, var och när.
Tar bara med delar av informationen. Har inte talat om var och när.
Innehåller en enkel miljöbeskrivning. Har med information om var, när och vem.
Innehåller var, när och vem med detaljer för att ge berättelsen ett sammanhang.
Innehåller detaljerade beskrivningar av var. när och vem så att läsaren förstår samband mellan miljö, huvudpersoner och bipersoner.
Adverb
Ord som beskriver verbet. T.ex. Glatt skuttade han över ängen.
Jag har ingen mening som börjar med ett adverb.
Jag har en mening som börjar med ett adverb och har några enstaka adverb i den övriga texten.
Jag har 2-4 meningar som börjar med adverb och adverb på flera andra ställen i den övriga texten.
Jag har 5 meningar eller fler som börjar med adverb och adverb på flera andra ställen i texten.
Preposition
Ord som beskriver var något är. T.ex. Bakom gardinen såg hon en skugga.
Jag har ingen mening som börjar med ett preposition.
Jag har en mening som börjar med en preposition och har några enstaka prepositioner i den övriga texten.
Jag har 2-4 meningar som börjar med en preposition och prepositioner på flera andra ställen i den övriga texten.
Jag har 5 meningar eller fler som börjar med en preposition och prepositioner på flera andra ställen i texten.
Liknelser
Att jämföra en sak med något annat. T.ex. Havets vågor var höga som skyskrapor.
Jag har ingen liknelse i min text.
Jag har en liknelse i min text.
Jag har två liknelser i min text.
Jag har tre liknelser i min text.
Sambandsord
Ord som kan koppla ihop två meningar till en mening. T.ex. eftersom, när, även om, fastän, fast, trots att, medans
Jag använder inga sambandsord i min text och har därför bara korta meningar.
Jag använder sambandsord i min text men inleder inte någon mening med sambandsord.
Jag använder sambandsord i min text och inleder en mening med ett sambandsord.
Jag använder sambandsord i min text och inleder 2-3 meningar med i min text med sambandsord.
Adjektiv och beskrivande verb
Adjektiv - ord som beskriver substantiv. T.ex. Den lyckliga flickan. Beskrivande verb - ord som beskriver vad man gör eller hur någon är. Beskrivande betyder att det ska vara mer dtaljerat en "vanliga" verb. T.ex. skuttade eller snubblade fram istället för att man går.
Jag har inga adjektiv eller beskrivande verb i min text och därför blir min text väldigt enkel.
Jag har adjektiv och beskrivande verb på några få ställen i min text. (1-3 stycken)
Jag har flera adjektiv och beskrivande verb i min text. (4-5)
Jag har många adjektiv och beskrivande verb i min text. (6 eller fler)

Ny rubrik

Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3

Visad kunskap i Svenska
Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerade struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Ge omdömen om och bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: