Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

News Hunt

Skapad 2016-01-28 14:42 i Alsike skola Knivsta
Redovisa och diskutera nyheter, både i form av nyhetsartiklar samt nyhetsinslag på tv.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Tell us about the latest news from the English speaking world!

Innehåll

Mål

I det här arbetsområdet är målet att du ska:

 • förbättra din förståelse genom att söka och läsa nyhetstexter.
 • förbättra din förmåga att tala genom att presentera & diskutera nyheter.
 • bli säkrare på att uttrycka dig i tal och skrift genom bättre kunskaper om språkets struktur (grammatik).
 • reflektera över aktuella händelser i den engelsktalande världen

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Arbetets innehåll

 

 • Analysera grammatik i nyhetstexter
 • Läsa och förstå nyheter på Internet
 • Göra en muntlig presentation av en nyhet (enskilt)
 • Diskutera nyheter
 • Lyssna på nyheter
 • Se på nyheter

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper bedöms enligt kunskapskraven nedan. Detta sker genom:

 1.  Enskild skriftlig uppgift 
 2.  Muntlig presentation av nyhet
 3.  Deltagande i nyhetsdiskussioner
 4. Besvara frågor från nyhetsinslag på TV

Matriser

En
Muntlig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka sig
Muntlig presentation NYHET, delaktighet i diskussioner
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Redogöra, diskutera & agera
Muntlig presentation NYHET
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda material
Muntlig presentation NYHET
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

En
Lyssna & förstå samt skriva.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå & uppfatta detaljer
Din förmåga att lyssna på enklare nyhetsinslag och förstå samt redogöra för vad de handlar om, genom att besvara frågor.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Välja & använda strategi
Din förmåga att använda strategier medan du lyssnar, för att i nästa steg kunna berätta om det du hört, besvara frågor eller diskutera.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig
Din förmåga att skriva en kort nyhetsartikel och lyckas få med exempel på olika grammatikdelar som vi har tränat på.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: