Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning: Uppdrag i närmiljön, vårterminen 2016

Skapad 2016-01-28 14:52 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Vi kommer att turas om att göra olika typer av besök i närmiljön. Vi ska ta bilder med digitalkameran och berätta om våra upplevelser för varandra.
Grundsärskola 4 – 6 Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning
Vi kommer att göra utfärder i närmiljön. Eleverna kommer att få olika uppdrag som de också ska dokumentera och berätta om för sina klasskamrater. Det kan handla om att köpa något vi behöver till klassrummet eller att fotografera gula saker i Helsingborg.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • använda olika färdmedel för att ta sig mellan platser i närmiljön.
 • så självständigt som möjligt handla eller genomföra andra typer av uppdrag
 • röra sig i staden
 • ta bilder med hjälp av kamera och dokumentera uppdragen
 • redovisa och berätta för sina klasskamrater vad de gjort
 • använda olika begrepp för våra upplevelser

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • MOT
  Syfte genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
 • VEU
  Syfte ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • VEU
  Syfte sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
 • VEU
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Det här ska vi göra

 • Vi kommer att turas om att genomföra uppdrag i närmiljön.
 • Vi kommer att gå eller använda olika kollektiva transportmedel.
 • Vi kommer att dokumentera det vi gör med digitalkamera.
 • Vi kommer att visa för varandra vad vi sett och berätta och samtala kring detta.

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Fotografering och filmande.
 • VEU  1-9
  Tid Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
 • VEU  1-9
  Rum Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
 • VEU  1-9
  Kvantitet Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
 • VEU  1-9
  Kvantitet Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt.
 • VEU  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Det här ska vi bedöma

 

 • din förmåga att komma ihåg och genomföra ett uppdrag
 • din förmåga att använda digitalkameran för att ta bilder
 • din förmåga att redovisa vad du varit med om

Matriser

VEU ES
VERKLIGHETSUPPFATTNING Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
ANVÄNDA KUNSKAPER
... om människa och natur
Använder och kommunicerar sina kunskaper genom att t.ex. reagerar på och identifierar kända ord och begrepp inom ämnesområdet. Behöver hjälp med att kommunicera sina kunskaper och sätta dem i ett sammanhang.
Använder och kommunicerar sina kunskaper genom att t.ex. reagerar på och identifierar kända ord och begrepp inom ämnesområdet. Försöker på egen hand att kommunicera sina kunskaper genom att t.ex. peka, teckna…
Använder och kommunicerar sina kunskaper genom att berätta, beskriva och förklara på ett enkelt sätt genom t.ex. bilder, text… Kommunicerar sina kunskaper med hjälp av ord begrepp inom ämnesområdet. Sätter sina kunskaper i ett sammanhang.
Använder och kommunicerar sina kunskaper, ger exempel och beskriver samband inom ämnesområdet. Berättar, beskriver och förklarar sina kunskaper på ett tydligt sätt. Använder sina kunskaper även i andra sammanhang och inom andra ämnesområden.
ORDNA HÄNDELSER OCH UPPLEVELSER
...i tid och rum
Ordnar vardagsnära händelser och upplevelser med hjälp av handledning.
Försöker själv ordnar vardagsnära händelser och upplevelser. Behöver viss handledning.
Ordnar själv händelser i tid och rum t.ex. med hjälp av "då-nu-framtid/ i går, i dag, i morgon".
Ordnar själv händelser i tid och rum t.ex. med hjälp av "då-nu-framtid/ i går, i dag, i morgon". Ordnar både kända och mindre kända händelser i tid och rum.
SORTERA FÖREMÅL
... utifrån kvalitet och kvantitet
Deltar i sortering av föremål. Behöver handledning för att sortera olika föremål.
Försöker sortera olika föremål t.ex. efter lika - olika, antal. Behöver viss handledning för att sortera olika föremål.
Sorterar på egen hand olika föremål och försöker motivera sina val. Beskriver, urskiljer och jämför föremål t.ex. utifrån egenskaper, lika - olika och antal.
Sorterar på egen hand olika föremål och motiverar sina val. Sortera, beskriva och lösa uppgifter och gör egna val utifrån kvantitet och kvalitet.
REFLEKTERA
... över samband mellan orsak och verkan
Deltar i kommunikation kring orsak och verkan.
Beskriver händelser men förklarar sällan orsaker till varför det inträffade eller verkan av det inträffade. Behöver hjälp med att se enkla samband mellan orsak och verkan.
Reflekterar själv över enkla samband mellan orsak och verkan. Försöker att ge enkla förklaringar.
Reflekterar över och förstår samband mellan orsak och verkan. Beskriver och förklarar samband mellan orsak och verkan.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.

VEU ES
ESTETISK VERKSAMHET Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SKAPA
...genom bild, musik och slöjd
Deltar i skapande aktiviteter. Behöver handledning i processen.
Deltar tillsammans med andra i olika skapande aktiviteter. Genomför moment efter instruktioner. Behöver viss handledning i processen.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker. Har ibland egna idéer om hur arbetet ska utformas. Behöver inspiration och exempel. Arbetar både självständigt och tillsammans med andra och anpassar sig till olika sammanhang.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker utifrån egna val. Planerar, genomför och slutför sin idé både på egen hand och tillsammans med andra.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: