Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pollys resa till mormor i Lappland

Skapad 2016-01-28 15:02 i Tärnsjö skola Heby
Grundskola 3 Matematik

I det här kapitlet kommer vi att träna på att markera och avläsa tal på tallinjen, skriva och storleksordna höga tal, använda strategier vid huvudräkning (addition och subtraktion), addera och subtrahera med uppställning och lösa matematiska problem.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska arbeta på olika sätt, till exempel:

 • arbeta enskilt, i par och i grupp både laborativt och genom diskussioner. 
 • delta aktivt vid gemensamma genomgångar.
 • arbeta med sidorna 6-33 i Prima.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • avläsa och markera tal på tallinjen,
 • skriva och storleksordna stora tal
 • addera och subtrahera med huvudräkning
 • addera och subtrahera med uppställnig
 • visa hur du löser matematiska problem.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer främst att arbeta med området under veckorna 7-10.

Matriser

Ma

Nivå 1
Tallinjen
 • Ma   3
Du kan avläsa och marker tal på tallinjen.
Stora tal
 • Ma   3
Du kan skriva och storleksordna stora tal.
Addition - huvudräkning
 • Ma   3
Du kan addera med huvudräkning.
Subtraktion - huvudräkning
 • Ma   3
Du kan subtrahera med huvudräkning.
Addition - uppställning
 • Ma   3
Du kan addera med uppställning.
Subtraktion - uppställning
 • Ma   3
Du kan subtrahera med uppställning.
Problemlösning
 • Ma   3
Du kan visa hur du har löst ett matematiskt problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: