Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation: Sociala frågor, vårterminen 2016

Skapad 2016-01-28 15:04 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Vi tränar på att ställa frågor och svara med tecken som stöd.
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation
Vi tränar kommunikation genom att ställa frågor till varandra och svara på frågorna. Vi använder tecken som stöd och övar på att använda flera tecken i följd.

Frågor och svar handlar om eleverna själva. Vi vill väcka elevernas nyfikenhet för varandra och stimulera till att ta kontakt med varandra och stärka deras kommunikationsförmåga.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • samspela med andra
 • med tecken som stöd ställa frågor
 • med tecken som stöd svara på frågor
 • lyssna på andra och reflektera över det svar du får på dina frågor

 

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte samspela med andra,
 • KOM
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • använda tecken när du ställer frågor.
 • svara på en fråga med hjälp av tecken.
 • lyssna och reflektera över svar du får på dina frågor.

 

 

Matriser

KOM
KOMMUNIKATION Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SAMSPELA MED ANDRA
Uttrycka sig/kommunicera med avsikt i olika situationer. Kommunikation genom t.ex. kroppsspråk, ljud, tecken, ord/begrepp,symboler/ bilder.
Tar initiativ till kommunikation och påkallar uppmärksamhet. Uttrycker sig så att budskapet förstås av en känd mottagare. Använder sig av enkla uttrycksformer inom kända områden, sammanhang om miljöer.
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av både känd och okänd mottagare. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar innehållet i sitt budskap genom att berätta, beskriva och förklara.
Uttrycker sig med ett tydligt syfte och i olika sammanhang och i både kända och okända miljöer. Beskriver och berättar i olika sammanhang och inom olika områden.
Samtala
Deltar i enkla samtal om välkända ämnen och vardags-situationer.
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor.
Deltar i samtal och upprätthåller en enkel dialog om välkända ämnen och vardags-situationer. Ställer och besvarar enkla frågor.
Deltar i samtal i både välbekanta och nya situationer. Ställer frågor och besvara frågor samt ställer följdfrågor som driver samtalet vidare. Löser eventuella språkliga problem för att göra sig förstådd och utveckla samtalet.
TOLKA
...olika former av kommunikativa uttryck Tolka och förstå kommunikation.
Tolkar enkla former av kommunikation. Tolkar huvudinnehållet i enkla budskap genom att t.ex. reagera på kända ord och begrepp.
Tolkar huvudinnehållet i enkla budskap och samtal, som handlar om saker och ämnen som är kända. Tolkar avsikten i enkla budskap.
Förstår helheten i budskap och samtal, främst inom kända områden och i kända sammanhang.
Förstår både helhet och detaljer i budskap och samtal genom att återberätta, både inom kända och okända områden och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: