Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft & Rörelse 4 B

Skapad 2016-01-28 15:32 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 Fysik
Vi kommer att arbeta medområdet kraft & rörelse. Krafter finns överallt och behövs för att något ska få fart, ändra riktning eller kunna stanna. Vi kan inte se en kraft men vi kan se resultatet av den. Rörelse betyder att något flyttar på sig på något sätt. Det kan vara att någon cyklar, flyger eller att jorden kretsar kring solen. Isaac Newton var en vetenskapsman på 1600-talet som undersökte hur kraft och rörelse hänger ihop. Om man tappar ett föremål så faller det till marken. Den kraften kallas för gravitationskraft, tyngdkraft eller dragningskraft. Till varje kraft finns en motkraft. När du håller i ett äpple finns gravitationskraften som drar äpplet mot jordens mitt. Men äpplet hålls kvar i handen av handens motkraft. Krafterna tar ut varandra. Om du släpper äpplet försvinner motkraften och gravitationskraften kommer att dra äpplet mot marken.

Innehåll

När du arbetat med området kraft & rörelse ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • Förklara gravitationskraft med exempel.
 • Förklara friktionskraft med exempel.
 • Förklara centripetal och centrifugalkraft med exempel.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

Fy
Kraft & Rörelse

Onsdag 45 min
Torsdag 60 min
Fredag 45 min
V 4 Krafter
Teknikdag
V 5 Friktion
Läxa s 3 & 4
V 6 Rörelse
Läxa 5 & 6
KomTek
V 7 Tryck
Olweus dag
Simning
Läxa s 1, 2 & 7
V 8
LOV
LOV
LOV
V 9 Tryck
Läxa s 11-14
V 10 Värme
Läxa s 15-22
V 11
Fysikprov Häftet kraft & Rörelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: