Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk Franska åk 6

Skapad 2016-01-28 15:41 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretiserade mål

Vilka förmågor ska tränas?

De förmågor som ska tränas i åk 6 är (anpassade till årskursen):

 • muntlig förmåga
 • skriftlig förmåga
 • läsförståelse
 • hörförståelse

Undervisningen

Hur ska förmågorna tränas?

Muntlig förmåga: genom deltagande i klassrumsövningar, par- eller gruppsamtal (dialoger). Exempel är att kunna berätta om sig själv och sin familj eller andra personer, tala om hur man mår, berätta i vilken månad något infaller, berätta vad man tycker om eller inte tycker om, tala om kläder m.m.

Skriftlig förmåga: genom deltagande i individuella uppgifter (även hemuppgifter) som lämnas in för bedömning. Exempel är att skriva om olika personer, återberätta i kort form om en text ur boken. Även stavning av glosor kommer in i denna del.

Läsförståelse: genom deltagande efter att klassen läst en text/dialog, till exempel att kunna svara på innehållsfrågor eller att kunna återberätta vad texten handlat om.

Hörförståelse: genom deltagande efter en avlyssnad text, till exempel genom att svara på innehållsfrågor eller att kunna återberätta vad texten handlat om.

Bedömning

Vad bedöms? Hur bedöms det?

Det som bedöms är dels den muntliga insatsen på lektioner, genom besvarande av frågor, deltagande i samtal osv. Sedan bedöms också uppgifter som lämnas in i skriftlig form, t.ex läxförhör eller gjorda uppgifter.

Bedömning sker kontinuerligt i matrisen nedan under terminens gång. Vissa delar är inte ifyllda från början, men bedömning kommer. Andra delar får nya bedömningar när det skett en förändring.

Matriser

M2
FRANSKA åk 6

MUNTLIG FÖRMÅGA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttal
Har ej deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
Begripligt uttal. Uttalet är ofta påverkat av svenska eller något annat språk.
Relativt tydligt uttal. Uttalet är emellanåt påverkat av svenska eller något annat språk.
Tydligt uttal. Uttalet låter rätt.
Prata själv
Har ej deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
Kan uttrycka sig med enstaka ord ur boken.
Kan uttrycka sig med givna fraser och meningar ur boken.
Kan formulera enkla egna fraser och meningar.

SKRIFTLIG FÖRMÅGA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Stavning
Har ej deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
Gör sig förstådd men gör många stavfel.
Gör sig förstådd. Stavar oftast rätt.
Gör sig lätt förstådd. Stavar i stort sett felfritt.
Skriva eget
Har ej deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
Kan uttrycka sig med enstaka ord ur boken.
Kan uttrycka sig med givna fraser och meningar ur boken.
Kan formulera enkla egna fraser och meningar.

LÄSFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordförråd
Har ej deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
Kan förstå enstaka vanliga ord och enkla fraser.
Kan förstå huvudinnehållet i en enkel text.
Kan förstå huvudinnehållet och uppfatta detaljer i en enkel text.

HÖRFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordförråd
Har ej deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
Kan förstå enstaka vanliga ord och enkla fraser.
Kan förstå huvudinnehållet.
Kan förstå huvudinnehållet och uppfatta detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: