Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1 vårterminen -16

Skapad 2016-01-28 15:49 i Hindås skola Härryda
Planering i svenska för vårterminen årskurs 1 2016.
Grundskola 1 Svenska
Detta kommer du att lära dig i svenska under höstterminen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Elevmål

 • Jag vet hur alla bokstäver ser ut.
 • Jag kan skriva alla bokstäver.
 • Jag vet hur alla bokstäver låter.
 • Jag kan ljuda ihop korta ord när jag läser.
 • Jag kan ljuda ihop korta ord när jag skriver.
 • Jag vet hur några vanliga ord i svenskan ser ut.
 • Jag kan läsa en mening.
 • Jag vet hur en mening är uppbyggd (Stor bokstav, punkt och ord).
 • Jag kan skriva en mening.
 • Jag kan berätta om något jag är bekant med.
 • Jag kan lyssna och ställa frågor till den som har pratat. 
 • Jag vet hur ett brev kan se ut.
 • Jag vet hur en saga kan se ut.
 • Jag vet hur en faktatext kan se ut.
 • Jag kan berätta om något jag tycker eller har varit med om så att andra kan förstå.
 • Jag vet att en berättelse har en början, en händelse och ett slut. 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Undervisning

För att lära detta ska vi:

 • Ha genomgångar.
 • Arbeta i ZickZack-materialet.
 • Skriva texter gemensamt och enskilt.
 • Arbeta med olika appar i iPad.
 • Få möjlighet att berätta och lyssna på varandra.
 • Läsa i mindre grupper.
 • Spela in ett samtal digitalt.
 • Skriva korta berättelser.
 • Uppleva sagor, sånger och böcker. 

 

Bedömning

Du kan visa vad du kan genom att:

 • Ställa frågor på lektionerna.
 • Svara på frågor på lektionerna.
 • Arbeta med dina uppgifter.
 • Delta i grupparbeten.
 • I ett samtal visa din lärare några av dina kunskaper.
 • skriva en enkel berättelse.
 • skriva ett brev. 
 • spela in ett sammanhängande samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: