Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1 vårterminen

Skapad 2016-01-28 16:07 i Hindås skola Härryda
Planering för matematik utifrån läroboken Prima matematik 1B.
Grundskola 1 Matematik
Detta behöver du kunna i matematik efter vårterminen.

Innehåll

Förmågor

Elevmål

 • Jag kan forma alla siffror korrekt och bekvämt.
 • Jag kan dela upp talen 2-10 på olika sätt.
 • Jag kan dubbelt/hälften.
 • Jag förstår addition i talområdet 0-20.
 • Jag förstår subtraktion i talområdet 1-20.
 • Jag förstår udda och jämna tal.
 • Jag förstår likhetstecknets betydelse.
 • Jag kan klockans hela timmar.
 • Jag kan använda en linjal och mäta i centimeter.
 • Jag kan hela 10-tal (0-100).
 • Jag kan lägessord som över, överst, under, underst, på, mellan, först, sist och i mitten.
 • Jag kan några geometriska objekt. (cirkel, kvadrat,rektangel och triangel)

Centralt innehåll

Undervisning

För att lära detta ska vi:

 • Ha genomgångar.
 • Arbeta i Prima-boken.
 • Arbeta med matteappar.
 • Arbeta med praktiskt material.
 • Samtala om lektionsinnehållet.

Bedömning

Du kan visa vad du kan genom att:

 • Ställa frågor på lektionerna.
 • Svara på frågor på lektionerna.
 • Göra diagnoser.
 • Göra uppgifterna i matematikboken.
 • Delta när ni arbetar med matematik i grupp.
 • Skriva siffrorna så att de lätt går att läsa i boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: