Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom och kärnfysik

Skapad 2016-01-28 19:26 i Tiundaskolan Uppsala
Arbetsområde: År 9 Atom och kärnfysik
Grundskola 9 Fysik
Vi kommer att jobba med avsnittet atom- och kärnfysik vecka 50-5

Du kommer under arbetsområdet bl a lära dig vilka delar består en atom av, beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning, förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Du kommer även att få lära dig vad halveringstid är, få fördjupade kunskaper om kärnkraft och hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik. Du kommer även få få fördjupade kunskaper om kärnkraft.

Innehåll

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Film
 • Gruppdiskussioner
 • Arbete i läroboken
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov
 

 

Kunskapsmål

Några konkreta mål kommer vi att arbeta med:

Kursplan fysik: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/fysik
 
 

 

 

Uppgifter

 • Argumentation om kärnkraft

Matriser

Fy
Fysik- Universum Förmågor som bedöms

F
E
C
A
Resonemang /diskussion
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du för ett enkelt resonemang.
Du för ett utvecklat resonemang.
Du för ett välutvecklat resonemang.
Begrepp
Du visar bristfällig kunskap om de begrepp vi arbetat med.
Du har grundläggande kunskap om begreppen.
Du har goda kunskaper om begreppen.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: