Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg The Mysteries at Fäladsgården

Skapad 2016-01-28 20:13 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ni skall under det här arbetet skapa en film tillsammans i de grupper som ni får. Filmerna som ni gör i grupperna skall ingå i en gemensam film för hela klassen. Detta är ett samarbete mellan engelska och musik.
Grundskola 6 Engelska

Ni kommer att gemensamt i klassen få skapa en film som handlar om olika typer av mysterier. Ni kommer att arbeta i smågrupper. I uppgiften ingår både att ni skall skapa ett manus till er film samt att ni skall filma och göra er egen filmmusik. 

  Som en avslutning på arbetet kommer ni att få göra arbetsuppgifter till er film som kan läggas ut på den internationella sajten för delning av material. 

Innehåll

Filmmusiken - Lektion 1

Vi tittar tillsammans på några klipp från filmer där vi fokuserar på filmmusiken.

Din lärare har också en genomgång i Garageband och visar hur ni lätt kan göra egen filmmusik.

Filmmusiken - Lektion 2

Välj ett filmklipp från hemsidan och sätt ihop musik som skulle kunna användas istället för den musiken som finns.

Du behöver absolut inte skapa musik till hela klippet, du ska bara testa på att använda Garageband.

Filmmusiken - Lektion 3-4

 1. Läs igenom manuset tillsammans ch fundera på var ni kan använda musik för att förstärka känslan.
 2. Funder om det är något ställe i filmen som har en viktig dialog. Då kan det vara bra att ha ganska nedtonad musik för att man ska kunna följa storyn.
 3. Skriv in i manuset var ni ska ha musik, hur den ska låta och varför.
 4. Gör en egen ljudkomposition i Garageband. Det finns en instruktionsfilm till hjälp på siten.
 5. När musiken i Garageband är klar. Välj “Dela” och sedan “Exportera till skiva”. Välj mp3-format!
 6. Dra in din musik till din film. Kolla tiden så det blir rätt timing.
 7. Exportera från iMovie till en .mov-fil.
 8. Lämna in filmen här i planeringen under bifoga material. 

Filmmusiken - Mål och Bedömning

De lila punkterna är det vi tränar på under de här lektionerna. 

De blå punkterna är kunskapskraven för E, C och A.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
 • Mu  C 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
 • Mu  A 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Historien

Vi kommer tillsammans att läsa några historier där ni får bekanta er med mysteriehistorier. Ni kommer sedan att få skriva er egen historia som kommer att ingå i klassens film. 

  

Arbete Filmen - engelska - mål och bedömning

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Uppgifter

 • Manus

 • Film

 • Arbetsmaterial för utbytesskolor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: