Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och kyla lag 4, Aspenäs

Skapad 2016-01-28 20:38 i Aspenässkolan Lerum
Hur kroppen påverkas av värme och kyla.
Grundskola 4 Biologi Idrott och hälsa Fysik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte
Genom undervisningen i ämnet fysik och biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
använda kunskaper i fysik och biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik och biologi,
använda fysikens och biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska och biologiska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll
Fysiken och vardagslivet
Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur kan man påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder och termos.
Fysiken och världsbilden
Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Biologi, Natur och samhälle
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Arbetsformer:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt i helklass. Vi kommer att läsa texter, resonera och fundera samt svara på frågor. Laborationer ute med oss själva där vi använder friluftslivet som metod.

Kunskapskrav och bedömning
Du ska kunna:

begreppen isolera, kondensera, ledning, strömning och strålning, flytande form, ånga, smältning, stelning, gas form, avdunstning.
vilka ämnen som leder värme och vilka som inte leder värme.
grundläggande fakta om värme och kyla.
genomföra systematiska undersökningar med kroppen som redskap.

Jag som lärare bedömer:
din förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik och biologi.
din förmåga att använda fysikens och biologins begrepp.
din förmåga att föra resonemang om värme och kyla.

Du visar vad du kan under lektionstid, under praktiska övningar ute och på förhör och/eller prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: