Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i svenska vt 16

Skapad 2016-01-29 09:01 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Terminsplanering för vårterminen i åk 4. Syfte, mål och arbetssätt.
Grundskola 4 Svenska
Syfte:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges

förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer samt använda enkla skrivregler

Söka information från olika källor och värdera dessa.

Argumentera och motivera olika ställningstagande

Innehåll

Mål: När vi arbetat klart ska du kunna:

När arbetet är klart ska du kunna:

 • Läsa med fokus på textens uppbyggnad.
 • Skriva med stor bokstav och punkt.
 • Vara medveten om att det finns olika ordklasser
 • Att substantiv är namn på saker, platser och personer.
 • Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv
 • Böja substantiven i singular/plural
 • Att adjektiv beskriver hur substantiven ser ut.
 • Komparera adjektiv.
 • Att verb är något som man gör.
 • Ta tempus på ett verb
 • Att det finns vokaler, några är hård och några mjuka.
 • Vokalljuden anger antalet konsonanter som följer.
 • Läsa och återberätta en text med egna ord.
 • Plocka ut fakta ur en faktatext och konstruera egna enklare faktatexter.
 • Efter respons bearbeta en text.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser

Sv
Klagstorps skola: Svenska, matris åk 4-6

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Läsning
Lässtrategier
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du kan läsa sakprosatexter (t ex recept, instruktioner och tidningsartiklar) för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa sakprosatexter (t ex recept, instruktioner och tidningsartiklar) för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa sakprosatexter (t ex recept, instruktioner och tidningsartiklar) för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Resonemang och beskrivning
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Skrivning
Innehåll, struktur och variation
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skrivregler
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Källkritik
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Estetiska uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Omdömen och bearbetning
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtal
Frågor och åsikter
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor.
Du kan framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Sv
Klagstorps skola: Svenska, matris åk 4-6

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Läsning
Lässtrategier
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du kan läsa sakprosatexter (t ex recept, instruktioner och tidningsartiklar) för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa sakprosatexter (t ex recept, instruktioner och tidningsartiklar) för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa sakprosatexter (t ex recept, instruktioner och tidningsartiklar) för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Resonemang och beskrivning
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Skrivning
Innehåll, struktur och variation
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Du skriver texter med viss språklig variation.
Du skriver texter med förhållandevis god språklig variation.
Du skriver texter med god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beskrivningar och handling
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Källkritik
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du för enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du för välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Estetiska uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Omdömen och bearbetning
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtal
Frågor och åsikter
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor.
Du kan framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Språkkunskap
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk och föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk och föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk och föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Du kan ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: