Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kriget

Skapad 2016-01-29 09:46 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Två supermakter med förmågan att förgöra världen utkämpade under drygt 40 år det kalla kriget. Mellan 1945 och 1991 levde mänskligheten mer eller mindre i skräcken för ett katastrofalt kärnvapenkrig mellan USA och Sovjetunionen, men inget sådant krig kom aldrig. Däremot låg de två staterna bakom de flesta andra konflikter i världen under den här tiden. Låt oss se hur och varför!
Grundskola F – 9 Historia
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska träna förmågan att:

 • beskriva och förklara samband. T.ex. sambandet mellan politisk makt och vapenmakt.
 • göra jämförande analyser. T.ex. hur USAs Vietnamkrig och hur Sovjetunionens Afghanistankrig, hade likheter och skillnader i orsak, utveckling och avslut.
 • resonera, diskutera, motivera och argumentera. T.ex. politiska systems fördelar och nackdelar.
 • ta in och använda dig av historiska begrepp i olika och nya sammanhang. T.ex. Kommunism, fascism, nazism, kapitalism, demokrati, diktatur, kärnvapen, terrorbalans, kapprustning, allians m.m.
 • söka, värdera, sortera och kritiskt granska information. t.ex. skilja mellan fakta och värderingar i texter, filmer, diskussioner m.m.


Fakta som vi ska lära:

 • Europas uppdelning efter andra världskriget.
 • Försvarsallianserna NATO och Warszawa-pakten.
 • konflikter under kalla kriget.
 • Kapprustningen - orsaker och konsekvenser
 • Sveriges roll och utveckling under kalla kriget
 • Vad som händer efter kalla kriget.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Bedömning - vad och hur

Det som bedöms är hur din utveckling av förmågorna sker och hur förtrogen du blir med det material som vi går igenom. 

Vi ska visa vad vi har lärt oss genom att:

 • Söka information och lösa frågor enskilt eller i grupp. 
 • Göra en presentation: antingen i pages, keynote, garageband eller eget förslag.
 • Prov som kan göras skriftligt eller muntligt.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer ske genom:

 • Föreläsningar 
 • litteraturstudier (läsa i böcker, websidor, artiklar)
 • Gemensamma diskussioner krig dilemmafrågor där er faktakunskap ska ligga till grund för era argument
 • Enskilt arbete (förberedelse inför presentation) på egen arbetsplats.
 • Se på film
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: