Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi och kemi: Vår miljö vt-16

Skapad 2016-01-29 10:36 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
...

Innehåll

Syfte med undervisningen:

Utveckla din förmåga att:

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Koppling till det centrala innehållet i biologi och kemi:

Biologi:

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Kemi:

 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Det här kommer vi att arbeta med:

Under lektionerna kommer vi att:

 • Ha lektionsgenomgång från biologiboken kapitel ” Vår miljö"
 • Se på filmer
 • Genomföra livscykelanalys i grupp under temaveckan
 • Genomföra åkerbruksprojekt under temaveckan.

Du kommer att få visa ditt lärande genom:

 • Ditt deltagande på lektionerna och temaveckan
 • Din resultat på provet 

Konkretiserande mål ( Vad du ska kunna)

Till provet ska du kunna:

Miljöutmaningar:

 • Förklara vad som menas med växthuseffekten, både den naturliga och den förstärkta.
 • Förklara och ge exempel på växthusgaser.
 • Ge exempel på bakomliggande orsaker till växthuseffekten.
 • Ge exempel på konsekvenser av den förstärkta växthuseffekten för människa, samhälle och miljö.
 • Resonera kring åtgärder för att minska den förstärkta växthuseffekten.
 • Förklara hur försurning kan uppstå.
 • Ge exempel på bakomliggande orsaker till försurning.
 • Ge exempel på konsekvenser av försurning i mark och sjöar för människa, samhälle och miljö.
 • Resonera kring åtgärder för att minska försurning i mark och sjöar.
 • Förklara vad som menas med övergödning.
 • Ge exempel på bakomliggande orsaker till övergödning.
 • Ge exempel på konsekvenser av övergödning för människa, samhälle och miljö.
 • Resonera kring åtgärder för att minska övergödning.
 • Förklara vad som menas med ett miljögift och ge exempel på några olika miljögifter.
 • Förklara vad som menas med anrikning och vad det kan ge för konsekvenser för oss människor och vår miljö.

Energi:

 • Förklara vad som menas med en energikälla.
 • Ge exempel på och förklara vad som menas med fossila bränslen (icke förnybara).
 • Ge exempel på flera olika förnybara energikällor.
 • Ge fördelar och nackdelar med förnybara och icke förnybara energikällor. (Ekonomi, miljö, effektivitet, hur lätt den är att utvinna)

Hållbar utveckling:

 • Förklara vad som menas med hållbar utveckling.
 • Ge exempel på vad vi kan göra för att påverka andra att ta större miljöansvar så att resurserna räcker till kommande generationer ur både ett individ- och samhällsperspektiv. (Tips på begrepp som du kan använda: Kretslopp, återvinning, förbränning, skogsskövling, undernäring och återanvändning)
 • Förklara vad som menas med biologisk mångfald.
 • Förklara varför biologisk mångfald är viktig att bevara för människa, samhälle och miljö.
 • Ge exempel på klimatsmarta hem och klimatsmart mat.

I uppgiften Livcykelanalysen får du visa att du kan:

 • Redovisa ditt arbete i en mindre grupp
 • Dokumentera ditt arbete genom att presentera texter som passar till syfte och målgrupp.
 • Söka information i olika källor och vara källkritisk.
 • Ge och ta emot kamratrespons.
 • Ta ansvar för ditt arbete.

Bok-, film- och länktips samt facit till TDS:

Böcker: 

 • Biologiboken – s.165-185, s.190-199 (9c-9b)
 • Biologiboken – s. 179-207 (9a)
 • Biologiboken(Lightboken) – s.97-112

Hemsidor eller övrigt:

 Facit till TDS: (Tryck på bilden för att läsa och spara.)

Gamla boken (9c-9b):

Facit till TDS: Miljö (gamla boken)

Grön-vita boken (9a):

Facit till TDS: Miljö (grönvita boken)

 

 

Redovisning sker:

 • Prov: Onsdag 24/2 (vecka 8)

Matriser

Bi Ke
Prov: Miljö

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Biologi: Du har fått möjlighet att visa din förmåga att använda begrepp, modeller och teorier för att resonera kring hållbar utveckling och miljöfrågor.
F
E
C
A
Begrepp
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Du använder ett vardagligt språk i dina svar med få naturvetenskapliga begrepp.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina svar med ibland blir dina svar ej helt korrekta.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett oftast korrekt sätt i dina svar.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt i dina svar
Kunskap
Förmåga att ta till dig och använda kunskap om miljö och hållbar utveckling
Du visar bristfällig kunskap om miljö och hållbar utveckling
Du visar grundläggande kunskap om miljö och hållbar utveckling
Du visar goda kunskaper om miljö och hållbar utveckling
Du visar mycket goda kunskap om miljö och hållbar utveckling
Resonemang
Förmåga att resonera och att använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: