Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monsters, Inc. 6B

Skapad 2016-01-29 12:13 i Viksängsskolan Västerås Stad
Arbete kring animerad film Monsters, Inc.
Grundskola 6
Do you believe in monsters? Do they really live in the closet?

Under v3-5 kommer vi att se på filmen Monsters, Inc. samt arbeta med uppgifter till filmen

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

 • Vilka förmågor får eleverna möjlighet att utveckla?

Koppla gärna till Syftestexten i Lgr11,  klicka på "Koppla" ovanför rutan i den grå listen.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Det här kommer du få undervisning om

Koppla till Centralt innehåll i Lgr11, klicka på "Koppla" ovanför rutan i den grå listen.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Så här kommer vi att arbeta

 • Film
 • Gemensamt arbete kring filmen - muntligt och skriftligt
 • Självständig skrivuppgift

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Skrivuppgift som lämnas in i Unikum torsdag v5 (4/2)

Lektionsplanering

 • Se filmen Minsters, Inc. med engelskt tal och engelsk text.
 • Samtala om filmen på svenska samt läsa och arbeta med en filmrecension på svenska.
 • Gemensamt arbeta med huvudkaraktärerna i filmen och deras egenskaper och utseende.
 • Skrivuppgift om filmen. Instruktion finns bifogat nedan i planeringen samt att den ligger i bloggen.

Uppgifter

 • Skrivuppgift Monsters, Inc

Matriser

Monsters, Inc. 6A

E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Skriva text
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta text
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: