Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2016-01-29 12:23 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Ett område där vi tittar närmare på de allra minsta byggstenarna. Under arbetets gång så upptäcker vi kolet och dess kretslopp. Vi lär oss skillnaden mellan grundämne och andra ämnen. Olika ämnens egenskaper är en annan sak som vi tittar närmare på.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

  • Ke
    Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • Ke
    Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • Ke
    Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Matriser

Ke
Ämnen runt omkring oss

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Kemiska sammanhang
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia.. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Luft & vatten, fotosyntes & förbräning
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett väl utvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Kemiska samband & hållbar utveckling
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter på verkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter på verkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter på verkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Upptäckter och deras betydelse
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: