Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum Toråsskolan 2016

Skapad 2016-01-29 13:22 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Fysik
...

Innehåll

Förmågor

★ Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

★ Genomföra systematiska undersökningar.

★ Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

 

Centralt innehåll

Universum/astronomi åk 7 – 9

med inriktning universums utveckling och öde, grundämnens uppkomst. dygn, år, årstider, faser, rörelse och avstånd mellan olika himlakroppar, gravitation och fritt fall...

  • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer, samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Begrepp

 

Grundläggande begrepp: dag, natt, dygn, tidszon, sommartid, vintertid, axel, årstid, midnattssol, måne, månad, månfaser, månförmörkelse, solförmörkelse, stjärna, planet, gravitationskraft/dragningskraft, stenplanet, gasplanet, komet, asteroid, meteroid>meteor>meteroit, krater, massa, tyngd, acceleration, fritt fall, satellit

 

Nya begrepp: Big Bang, nebulosa, stjärna, strålningsenergi, fusion, galax, svarta hål, planet, tidvatten, rymdfarkoster, strålning, teleskop, observatorium, olika världsbilder, flykthastighet, omloppsbana

 

Filosofer, vetenskapsmän och upptäckter:

Klaudios Ptolemaios, Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, Edwin Hubble, Joseph von Fraunhofer

 

Formler: F=mg, F=ma, E=mc², F=(G·m₁·m₂)/r²

 

Enheter: kg, Newton (N), m/s, m/s², ljusår

Teori

 

★ Repetition grundläggande begrepp.

★ Olika världsbilder. Kända vetenskapsmän och deras påverkan/upptäckter.

★ Gravitation, rörelse, omloppsbanor. F=mg, F=ma, F=G · m₁m₂ / r².

★ Flykthastighet, fritt fall, tyngdlöshet.

★ Einsteins ”hissar”.

★ Universums födelse och öde. Bakgrundsstrålning.

★ Objekt i universum exempelvis nebulosor, stjärnor, galaxer & svarta hål.

★ Partiklar, fusion, energi & massa. E=mc²

★ Atomslagens uppkomst genom stjärnors utveckling.

★ Elektromagnetisk strålning & spektrallinjer.

★ Kosmisk strålning, solvind, magnetfält & polarsken.

★ Rörelse och avstånd i universum (Dopplereffekt – rödförskjutning och blåförskjutning).

 

★ Stenplaneter och gasplaneter – var och varför.

★ År, dygn och årstider.

★ Mån- och solförmörkelse samt månens faser och tidvatten.

Länkar & Appar

Hubbleteleskopet    http://hubblesite.org/

Brian Cox visits the world's biggest vacuum chamber - Human Universe: Episode 4 Preview - BBC Two        https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs

App:  SkyView

Uppgifter

  • Upptäckter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: