Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2016-01-30 09:35 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Svenska Samhällskunskap

Vi arbetar med:

- Varför det finns lagar och regler
- Några lagar som berör eleverna själva
- Lagar vs socialt ansvar och samvete
- olika etiska ställningstaganden
- Vad händer när man bryter mot lagar

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Så här kommer vi att arbeta

Förberedelse inför lektioner (flippat):
Se filmer samt göra intervju som vi sedan diskuterar/redovisar på lektionen. 

Lektioner: 
Samhällskunskapsboken

Värderingsövningar 

Inlämningsuppgifter under arbetets gång 

Diskussioner

Internet

 

Vad behöver ni ha med er?
- Er iPad 

Bedömning: 
- Diskussionsuppgifter, både muntliga och skriftliga under arbetets gång.
- test på valda delar och begrepp. 

 

 

 

Elevens ansvar och inflytande

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  E 6
  Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Uppgifter

 • Intervju (Läxa) Vit grupp

 • Lagar och regler

 • Intervju (Läxa) svart grupp

 • Harald Laglös

 • Lagar och regler 2

 • Stöld/tillgreppsbrott

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: