Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2016-01-30 21:53 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Hur kan naturen och djur påverkas av årstiderna?
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Hur kan naturen och djur påverkas av årstiderna? Vi ska börja med hösten.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisningens innehåll: Vad?

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att ha varierande lektioner. Vi kommer tillsammans med eleverna planera våra lektioner. (VÖL)
Vi kommer att

 • sjunga olika sånger
 • rita och skriva
 • utepedagogik
 • använda olika IKT verktyg
 • BFL
 • Berättelser om naturen och människoan
 • samla information och redovisa
 • arbeta individuellt och i grupper
 • Titta på en liten film.

  https://www.youtube.com/watch?v=Uf5lYI0E4mU

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Bedömning

Du ska kunna

 • namnet på alla årstider
 • nämn två eller flera djur i din närmiljö
 • namnet på två eller flera träd i din närmiljö
 • berätta vad händer med djuren under olika årstider
 • namnge en enkel näringskedja
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: