Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter - en egen instruktion

Skapad 2016-01-31 09:52 i Hällaryds skola Karlshamn
Vi arbetar med instruerande texter enligt cirkelmodellen, och med hjälp av läromedlet Zick Zack Skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
När du inte vet hur något ska göras behöver du tydliga och enkla instruktioner. Det kan till exempel vara när du ska koppla in en dator, laga en maträtt eller spela ett spel. Det är viktigt att instruerande texter är lätta att följa, annars blir det lätt fel!

Vi kommer att arbeta med instruerande texter under några veckor. Du får läsa och träna på att skriva olika instruktioner. Du får t ex undervisning om vad som behöver vara med i en instruktion och om hur man skriver korta och tydliga meningar i imperativ. I slutet av arbetsområdet ska du skriva en egen instruktion.

Matriser

Sv SvA
Instruerande texter - en skrivutvecklingsmatris

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
SYFTE
Förstår syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept.
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår syftet och kan se fördelarna med olika typer av instruktioner. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Innehållet är begripligt.
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till syftet och ämnet.
STRUKTUR
Skriver kortfattat i återberättande form.
Försöker använda strukturen för instruerande text.
Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen.
Har en väl fungerande struktur och kan anpassa strukturen efter olika typer av instruktioner.
STRUKTUR
Rubrik
Nämner målet med texten i förbigående.
Skriver målet som rubrik.
Skriver målet som en väl formulerad rubrik.
Skriver målet som en rubrik, väl formulerat och anpassat till innehållet.
STRUKTUR
Material
Nämner några material.
Listar de material som behövs.
Listar material och mängd under en rubrik.
Listar material och exakta mängder på ett tydligt sätt.
STRUKTUR
Arbetsgång
Behöver hjälp för att få med alla steg i rätt ordning.
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg för att målet ska nås och skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder få av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
SPRÅKLIGA DRAG
Textbindning
Knyter samman de olika stegen med "och sen".
Använder några sambandsord för tid till exempel först, därefter, sedan och när.
Använder ett bredare urval av sambandsord som till exempel medan, under tiden och slutligen.
Använder ett varierat urval av sambandsord för att leda läsaren genom texten.
SPRÅKLIGA DRAG
Verb i imperativ
Använder ett du-tilltal, till exempel "du lägger i bananen och sen mosar du den".
Använder ett mera opersonligt tilltal, till exempel "man ska mosa bananen".
Börjar meningarna med verb i imperativ och utelämnar du och man.
Använder verb i imperativ på ett korrekt sätt, även när meningarna inte börjar med ett verb.
SPRÅKLIGA DRAG
Ämnesspecifika ord
Har ett enkelt ordval med få ämnesspecifika ord.
Använder i viss grad ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
Använder konsekvent en för ämnet väl anpassad terminologi.
SPRÅKLIGA DRAG
Beskrivande ord
Använder enkla verb.
Använder beskrivande verb.
Använder beskrivande verb, adjektiv och adverb.
Använder beskrivande verb, adjektiv och adverb på ett effektivt sätt, till exempel "skruva försiktigt".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: