Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A - Kap 2 Addition och subtraktion

Skapad 2016-01-31 11:42 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Matematik
...

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Ämne: ( Elev del )

Matriser

Ma
Kap. 2 - Addition och subtraktion

  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven vet likhetstecknets betydelse.
Eleven vet att det alltid ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. Ex. 74=62+? ?-12=40
Eleven kan de matematiska begreppen i addition och subtraktion.
Eleven löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen. Ex. En term är 12. Summan är 42. Vilken är den andra termen?

  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven ser likheter och kan utnyttja en generalisering
Med tiotal i ena termen: Att utgå ifrån t.ex. 3+6=9 och utnyttja det i 33+6 genom att addera 30 till 9.
Med tiotal eller hundratal i båda termerna. Ex. 66+13=70+9 136+123=250+9
Eleven vet hur addition och subtraktion hör ihop.
Eleven kan gör 2 additioner och 2 subtraktioner utifrån 3 tal. Ex. från talen 15, 25 och 40.
Eleven kan lösa en additionsuppgift med omgruppering.
Med ental och tiotal. Ex. 24+63
Med hundratal. Ex. 833+526
Med tiotalsövergång. Ex. 835+588
Eleven kan lösa en subtraktionsuppgift med omgruppering.
Med ental och tiotal. Ex. 68-24
Med hundratal. Ex. 595-441
Med växling. Ex. 595-447
Eleven kan lösa en additions- och subtraktionsuppgift med algoritmuppställning.
Upp till hundratal i termerna och med 1 minnessiffra. Ex. 635+157
Upp till hundratal i termerna och med 2 minnessiffror. Ex. 458+479
Med större tal och flera minnessiffror.

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Enkel problemlösning som att välja räknesätt. Ex. Linus ska köpa nya jeans. Det ena kostar 695 kr och det andra kostar 475 kr. Hur mycket tjänar han på att köpa de billigare?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningssätt. t.ex. med bild, tabell eller upptäcka mönster.
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedömer rimligheten.

  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex. Vad skiljer spararnas lösningar?
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex. Lös uppgiften med både omgruppering och uppställning. Vilket sätt tyckte du var lättast?
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: