Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nelson Mandela and South Africa vecka 3-6 VT 2016

Skapad 2016-01-31 16:13 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Syfte (Lgr11): Innehåll hämtat från LGR 11 som är kopplat till arbetsområdet och kan vara från mer än ett ämne.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Centralt innehåll (Lgr11): Innehåll hämtat från LGR 11 som är kopplat till arbetsområdet och kan vara från mer än ett ämne.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Viktiga begrepp

apartheid

racism

African National Congress

 

 

Konkretisering av målen

 • Genom att se på filmer på engelska övar vi på hörförståelse och lär oss om engelsktalande länder 
 • Genom att läsa texter övar vi på läsförståelse och lär oss om engelsktalande länder
 • Genom att ta ut viktiga ord i filmer och texter ökar vi vårt ordförråd, dessa ord kan vi sedan visa att vi lärt oss i texten vi skriver om ämnesområdet
 • Genom att diskutera texter och filmer så övar vi på att prata engelska och diskutera innehållet i filmer och texter
 • Genom att skriva en text om Nelson Mandela, Sydafrika och apartheid visar vi vad vi lärt oss om arbetsområdet och vi övar på att skriva engelska
 • vi reflekterar också om skillnader mellan att leva i Sydafrika och i Sverige.

Arbetssätt

 • se på korta filmer om Nelson Mandela, Sydafrika och apartheid och diskutera och sammanfatta dem.
 • läsa texter i textboken om Nelson Mandela och lära oss viktiga ord från dem
 • skriva en mindmap om det vi vet om Nelson Mandela, Sydafrika och apartheid för att kunna prata om den och använda den för att skriva en text.
 • skriva en text om Nelson Mandela, Sydafrika och apartheid som en avslutning på området
 • diskutera skillnader mellan Sverige och Sydafrika

Bedömning

 • Förmågan att tala och diskutera på engelska
 • Förmågan att skriva engelska
 • Förmågan att använda information från texter och talad språk i egna texter och samtal
 • Förmågan att reflektera över livsvillkor och samhällsfrågor i Sydafrika

Slutredovisning

Skriva en text om Sydafrika, apartheid och Nelson Mandela

Tid

Vecka 3-5 2016

Matriser

En
Nelson Mandela and South Africa

E
C
A
Tala och samtala på engelska
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt . För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Skriva engelska
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Realia
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: