Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en slöjdpåse med ett personligt uttryck! Läsår 2015/2016

Skapad 2016-01-31 17:44 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Du kommer att få fördjupa dig i symaskinen och lära dig hur du får fram ett personligt uttryck i din namnskylt. Färg och form kommer du att få mer kunskaper i. Du får lära dig olika sömnadsord för att du ska kunna läsa en arbetsbeskrivning och bli självständig i dina kommande uppgifter. Tekniken som du ska använda är Applikation.
Grundskola 4 Slöjd
Personlig slöjdpåse.

Elevarbete - är intresserad av hundar.

Innehåll

Slöjdpåse med ett personligt uttryck

Du målar en bild som symboliserar dig i din namnskylt. Det kan tex vara något du tycker om, dina intressen, egen figur eller sport du tycker om att idrotta på fritiden.
Du väljer själv färger som du tycker om (gärna kontrastfärger eller ljusa och mörka färger) så att din skylt kommer fram tydligt.
Du lär dig olika namn på verktygen och kunna hantera dem på ett säkert sätt.
Träna på att mäta, klippa ut, använda strykjärnet och symaskinen.
Få kunskap om vilka sömmar som du ska använda i vävda tyger, för hållbarhetens skull.
Träna på att läsa en arbetsbeskrivning och lära dig olika begrepp (slöjdord).
Få kännedom om tekniken Applikation och dess hjälpmedel som heter vliesofix.

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext


Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

ARETSPROCESS = hur du ska arbeta dig fram till ett färdigt resultat 

Först ska du arbeta fram en personlig namnskylt med dina initialer.

Skissa fram olika förslag på en personlig form. Lär dig förenkla.
Färglägg. Tänk på kontrastfärger (titta på färgcirkeln och välj färger som ligger långt ifrån varandra tex röd och grön. Du kan också välja mellan mörk och ljus färg).
Förstora upp ditt mönster på mönsterpapper.
Dina initialer ska få plats i formen till skylten. Kalkera av mjuka eller kantiga former till bokstäver.
Mät tygbitar till dina initialer och formen. Klipp ut.
Klipp till vliesofix lika stora som tygbitarna.
Stryk på vliesofix.
Markera över din form och initialer. Klipp ut.
Stryk fast dina initialer på din form.
Se film om hur du syr APPLIKATION:

Sy applikation med tät sick-sack

https://www.youtube.com/watch?v=Lr0R0rU9qjc

När du har sytt runt dina initialer ska du få välja tyg och mönster till din slöjdpåse.
Du ska klippa ut en bestämd storlek och lära dig mer om symaskinen och träna på sömnadsorden. Du får en beskrivning som du ska läsa och träna läsförståelsen.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

4. Arbetssätt

Bli säkrare att arbeta med symaskinen.
Följa en arbetsbeskrivning och förstå sömnadsorden.
Träna på att mäta.
Lära dig vad kontrastfärger är.
Använda olika redskap och hjälpmedel för att få fram ett bra resultat.
Skriva en planering för hur du vill att din slöjdpåse ska se ut.
Skriva en värdering som beskriver vad du har lärt dig.
Förstå slöjdarbetets olika delar under hela arbetsprocessen.

Ett flippat klassrum = där kan du som elev kan se film från nätet genom din dator eller ipad hur du broderar på egen hand och tränar på att ta in kunskap som du vill bli bättre på.

Trä övertråd Janome

https://www.youtube.com/watch?v=XpqvvVyobOs

Sätt i undertråd Janome

https://www.youtube.com/watch?v=aBqGPXHFnDw

Spola undertråd Janome

https://www.youtube.com/watch?v=u72eevP0_tA

 

 

5. Bedömning

Hur du arbetar fram din idé, löser problem under hela arbetsprocessen, hur du använder redskapen, om du kan följa en arbetsbeskrivning, hur du uttrycker dig i din planering och värdering och om du förstår olika slöjdbegrepp.

Matriser

Sl
Slöjd 4-6 Skolverket

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Ny aspekt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Ny aspekt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Ny aspekt
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Ny aspekt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som leder framåt.
Ny aspekt
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdö­men om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Ny aspekt
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: