Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vårterminen åk 1 Österskolan 2016

Skapad 2016-01-31 18:19 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för den fortlöpande matematikundervisningen i åk 1 för en hel termin, med utgångspunkt från läromedlet Prima.
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen ska träna och utveckla elevernas förmåga att:

 • formulera och lösa problem.
 • använda matematiska begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder
 • föra och föja matematiska resonemang
 • reflektera över matematikens betydelse och användning i vardagslivet

Undervisningens innehåll: Vad?

Taluppfattning och tals användning

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange tal och ordning.
 • Talen 0-100. Udda och jämna tal.
 • Begreppen tiotal och hundratal
 • Addition och subtraktion 0-20,utan tiotalsövergång, samt med hela tiotal upp till 100. Praktisk användning i olika situationer.
 • Del av helhet: begreppet halv/halva

Algebra

 • Likhetstecknets betydelse, matematiska likheter: öppna utsagor i addition och subtraktion 0-20
 • Enkla mönster i talföjder och med geometriska former

Geometri

 • Grundläggande geometriska begrepp: cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Mätning och uppskattning av längd med kroppsmått, cm och m.
 • Mätning och uppskattning av volym, dl och l.
 • Tid: klockans hela och halva timmar

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller och diagram, slumpmässiga försök med tärning

Samband och förändringar

 • Dubbelt och hälften

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i enkla situationer
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  (räknehändelser)

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Som grund för matematikundervisningen används läromedlet Prima matematik 1B under våtterminen. Där kombineras laborativt och teoretiskt arbete. Sifferskrivning tränas.

Parallellt jobbar vi ibland med utomhuspedagogik och andra laborativa övningar i matematiken, vilket innebär mycket praktiska övningar för att befästa de olika momenten.

Genom bilduppgifter tränas och befästs geometriska former och mönster.

Vi har genomgångar och samtal då vi pratar om matematik i olika sammanhang och om hur man kan tänka på olika sätt.

Vi spelar spel/ gör uppgifter i mindre grupper för att träna olika moment.

Vi jobbar kontinuerligt med olika problemlösningsuppgifter i smågrupper, då man får tillfälle att träna problemlösning med olika innehåll, matematiskt resonemang och uttrycksformer.

Ibland använder och integrerar vi matematiken med det aktuella temat.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

 • Grundläggande kunskaper om naturliga tal 1-100
 • Kunna dela upp talen 1-10
 • Förstå och använda addition och subtraktion 1-20
 • Förstå och kunna använda likhetstecknet
 • Kunna läsa av klockans hel- och halvtimmar
 • Förstå och kunna använda begreppen dubbelt, hälften samt udda och jämna tal.
 • Kunna uppskatta och mäta längd med kroppsmått och cm.
 • Kunna uppskatta och mäta volym med dl och l.
 • Känna igen och kunna namnge de geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • Kunna läsa av och skapa enkla tabeller och diagram
 • Förstå vad halv / halva ½ är
 • Hitta på en räknehändelse utrifrån ett matematiskt uttryck, och tvärtom.

Bedömning

 • Diagnoser i varje kapitel i läromedlet Prima.
 • Observationer vid laborativt arbete, samtal och elevernas egna arbete.
 • Delar av diagnosmaterialet Diamant.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: