Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i matematik 7-9

Skapad 2016-01-31 18:56 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vardagsmatematik med de fyra räknesätten. Talområdet 0-6000
Grundsärskola 9 Matematik
Vi kommer att arbeta med vardagsmatematik, med de fyra räknesätten.

MÅL

-talområdet 0-6000

-multiplikation med mellanled och uppställning med tiotalsövergång

-förstå vad vinklar är och rita olika vinklar

-avläsa tabeller och stapeldiagram och rita stapeldiagram

-använda massaenheterna ton, kg, hg och g

Innehåll

Övergripande kunskapsmål

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte lösa matematiska problem,
 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Tid och pengar Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.
 • Ma  7-9
  Tid och pengar Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Undersökningar i olika situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
 • Ma  7-9
  Geometri Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
 • Ma  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
 • Ma  E 9
  Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
 • Ma  E 9
  Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
 • Ma  E 9
  Eleven bidrar till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
 • Ma  E 9
  Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
 • Ma  E 9
  Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
 • Ma  E 9
  Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrar till att storleksordna enheterna.
 • Ma  E 9
  Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
 • Ma  E 9
  Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.

Genomförande

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-lösa matematiska problem i vardagliga situationer

-arbeta med skriftlig huvudräkning och uppställning

-använda positionssystemet

-avläsa och använda olika sorters tabeller

-använda massaenheterna

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
 • Ma  E 9
  Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
 • Ma  E 9
  Eleven bidrar till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
 • Ma  E 9
  Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
 • Ma  E 9
  Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
 • Ma  E 9
  Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrar till att storleksordna enheterna.
 • Ma  E 9
  Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
 • Ma  E 9
  Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
 • Ma  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: