Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

grodans planering/projektarbete

Skapad 2016-02-01 07:56 i Blåsippan Haninge
En gemensam mall för planeringsarbetet
Förskola
Beskriv arbetsområdet lite kort här.

På Grodan arbetar vi med ett projekt som vi kallar ljud. barnen får undersöka och reflektera kring olika ljud utifrån olika grupper och material. våra frågeställningar är: Hur undersöker barnen ljud och hur skapar de möten med varandra i gruppen?

Innehåll

Var är vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

Vad är intressant för barnen?

Utifrån vad barnen gör och säger samt reflektera utifrån detta. Barnens intresse är olika , en grupp barn skapar egna ljud av olika material ex fyller burkar med saker andra dansar när de hör musik.

På våra promenader uppmärksammar barnen hur det låter när vattnet rinner i bäcken. när isen spricker. de upptäcker olika platser i vårt område. barnen relaterar till olika minnen av ljud ex sång på torget. glädje , skratt och gemenskap på olika platser de varit med vänner och familj. barne förstärker platser med krioppsrörelser och tillsättande ljud som tex när de går upp för en trappa då låter det klopp klopp i takt, när de ska ner så hoppar de och tjoar högt.

Vilka lärprocesser är barnen inne i och vad är det barnen försöker förstå?

Vi tolkar att barnen använder hela kroppen för att förstå och lära olika saker. tex ett ljud låter olika beroende var man är och vad ljudet möts av . tex på plast och plåt låter det olika. när en komps hoppar låter dess ljud på ett sätt och på ett annat när de själva hoppar. De kan själva skapa och förändra ljud. ett ljud kan vara tyst men det går ändå att beskriva.

Var befinner vi oss nu? Vad kan vi utveckla och hur?

Just nu är barnen inne i det musikaliska ljudet , de provar på olika danser utifrån olika takter, de ritar sina egna dansrörelser med hjälp av att studera sina kroppar i dans genom videoinspelningar. de pausar och kopierar. de byter musik för att skapa snabba och långa rörelser. En grupp målar med olika tekniker med hjälp av olika musikstycken. fantasin i skapandet utvecklas och vidgas med musiken.

 

Vad kan/vet barnen om detta?

Detvi tolkar är att barnen har en kompetens vad gäller musik och tekniken vad gäller att få fram ljud genom data , kamera och mobilen. de använder det som ett komplement för att undersöka sina egna teorier av ljudet, tex på youtube finns olika musikstycken som de kan dansa långa och snabba steg till. de vet att det finns ett program på datorn som de kan göra egna ljud på , tyvärr inget som vi pedagoger kan något om . men vi lär tillsamman med barnen.

Hur kan vi använda oss av barnens förmågor/förståelse och intressen?

Genom att lyssna till barnens interssen kan vi utveckla och utmana barnen där de är och tillföra olika material och frågeställningar kring ljud . vi arangerar olika sitautaioner som vi tror kan hjälpa barnen i deras nyfikenhet.

 

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Vad vill vi uppnå? Varför har vi valt denna aktivitet eller detta temaarbete?

Vilka av läroplanens mål är kopplade till aktiviteten/temat? (max 3 läroplansmål)

Hur gör vi?

Metod

Hur förbereder vi barnen?

Hur utmanar vi barnen?

Hur inspirerar vi barnen?

Med vilka frågor, vilket material och vilka "uppgifter"?

Förutsättningar

Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera? (via observationer, med kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera?

 

Hur blev det?

Utvärdering och uppföljning

Vilka läroplansmål arbetades det med?

Vilka läroplansmål har styrt inriktningen på aktiviteten/temat?

Hur har arbetet varit?

Personalens och barnens upplevelser.

Hur utmanade vi barnen?

Hur inspirerade vi barnen?

Hur kan vi gå vidare?

Vad var intressant för barnen?

Vilka lärprocesser var barnen inne i och vad var det barnen försökte förstå?

Gå vidare till  första punkten "var är vi?".

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: