Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring (Prio matematik)

Skapad 2016-02-01 08:57 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Grundskola 8 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val.

I det här kapitlet kommer du att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetsbeskrivning

Två lektioner i veckan:

 • Genomgång - med parvis diskussioner
 • Eget eller parvis arbete i matteboken

 

Tredje lektionen i veckan - lärande på ett annat sätt. Oftast i grupp exempelvis genom frågesport, matteappar, modelleringsuppgifter, mattespel, etc

 

Alla genomgångar finns som korta filmer på youtube. 

Bedömning

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven under arbetets gång och genom ett avslutande skriftligt prov.

Kunskapskrav

I området kommer du bedömas mot alla 8 kriterier i matematikens nationella matris. Utgångspunkten för bedömningen är de fem områdena som nämns i syftestexten i matematik:

 

Begrepp - din förmåga att använda relevanta begrepp och sambandet emellan olika begrepp

 

Metod - din förmåga att välja lämpliga metoder och kunna utföra dem med säkerhet på rutinuppgifter

 

Problemlösning - din förmåga att lösa uppgifter där metoden inte är uppenbar, att värdera lösningar och strategier

 

Resonemang - din förmåga att leda och följa matematiska resonemang och dra slutsatser av dessa

 

Kommunikation - din förmåga att föra samtal i matematiken, såväl skriftligt som muntligt, genom att använda dess uttrycksformer på ett tydligt sätt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: