Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading comprehension

Skapad 2016-02-01 08:58 i Mälargruppen Västerås Stad
You are going to read a few books and after you will write a book rewiev. You are also going to tell your class about it.Good luck!
Grundskola 9 Engelska
Du kommer att läsa mins två böcker och därefter skriva en bokrecension. Vi kommer att samtala om era böcker i grupp.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Konkreta mål

Att läsa och förstå en bok på engelska. Att muntligt och skriftligt kunna berätta och reflektera kring bokens innehåll.

Arbetsprocess

 • Läsning av en skönlitterär bok på engelska
 • Skriva en sammanfattning (bokrecension) och reflektera kring bokens innehåll.
 • Muntligt berätta om boken på engelska.

Bedömning

Dina svar på frågorna, sammanfattningen, reflektionerna och ditt språk kommer att bedömas utifrån det skriftliga arbetet som du lämnar in. Din förmåga att berätta muntligt om boken kommer att bedömas utifrån redovisningen.

Matriser

En

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Läsa
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **såväl helhet som detaljer** i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsa
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat och nyanserat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **enkelt, begripligt och relativt sammanhängande**.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, tydligt och sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation**.
Skriva
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **välgrundade** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **välgrundade** förbättringar av egna framställningar.
Tala
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **enkelt, begripligt och relativt sammanhängande**.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, tydligt och sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: