Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur känns musik?

Skapad 2016-02-01 11:05 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 3 Musik
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Vi kommer också att unisont sjunga sånger.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Bedömning

I arbetsområdet får du ett omdöme som senare används som grund för det skriftliga omdömet i ämnet Musik.

Jag kommer att bedöma:

 • i vilken mån du kan samtala om musik
 • i vilken mån du kan resonera om andras musicerande
 • i vilken mån du uttrycker dig om egna musikupplevelser
 • i vilken mån du följer en stämmas rytm och tonhöjd

Undervisning och arbetsformer

För att du ska kunna utveckla dina förmågor ska vi i arbetsområdet lyssna på olika slags låtar och samtala om dessa. 

Vi kommer även att sjunga blandade sånger.

Dokumentation

Det som visar att du lärt dig dokumenteras på olika sätt och utgör en grund för det skriftliga omdömet i ämnet Musik. Jag kommer att dokumentera med hjälp av loggbok och observationer. Dokumentationen kommer att visa VAD och HUR du lärt dig färdigheterna i arbetsområdet. Den kommer också att visa: 

- i vilken mån du kan samtala om musik

- i vilken mån du kan resonera om andras musicerande

- i vilken mån du uttrycker dig om egna musikupplevelser

- i vilken mån du följer en stämmas rytm och tonhöjd

- din förmåga att delta i gemensam sång

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: