👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP åk 7 Slöjd

Skapad 2016-02-01 12:55 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2013/2014 för Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola 7 Slöjd
Under läsåret kommer vi att arbeta individuellt med planeringar och genomförande av egna arbeten.

Eleven kommer att arbeta med både trä-, metall- och textilslöjd.

I textilslöjden kommer vi att arbeta med mönster, måttagning och design. Eleverna kommer att sy ett klädesplagg.

I trä- och metallslöjden kommer vi att arbeta med ritteknik, sammansättningar, funktion, färg, form och design.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska göra ett arbete från planering till färdig produkt. Du ska dokumentera planering, arbetsprocess och värdering.

Du ska lära dig grunderna i hur ett klädesplagg ser ut, hur det är framtaget och vilket arbete som ligger bakom de kläder man köper i affären.

Du ska lära dig baskunskaperna för olika sammansättningar.

Du ska genomföra arbetet så självständigt du kan med handledning.

 Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • lösa problem
 • planera och strukturera arbetet
 • använda för slöjden specifika begrepp, tex. sömsmån, kapmån och pfiffikus
 • resonera, analysera och värdera
 • motivera val
 • se sammanhang
 • läsförståelse

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hela arbetsprocessen dvs. hur du genomför de olika momenten.

Vilka beslut du fattar och hur du löser dina uppgifter.

Hur du tar ansvar för att arbetet går framåt och blir färdigt.

Vi tittar på hur du arbetar. Vilka egna initiativ du tar. Hur  du löser problem som uppstår. Hur du driver ditt arbete framåt. Vi gör en bedömning utfrån den dokumentation som du har gjort.

Undervisning och arbetsformer

 • Föreläsningar
 • Skriftliga instruktioner
 • Muntliga instruktioner
 • Handledning
 • Enskilt arbete
 • Prova på

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9

Matriser

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för idéutveckling och övervägande i slöjd åk 7

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga
Behöver mycket stöd i planeringsarbetet.
Tar ibland egna initiativ, visar visst engagemang i planeringsarbetet.
Tar egna initiativ, visar engagemang i planeringsarbetet.
Tar alltid egna initiativ, är engagerad i planeringsarbetet.
Elevens kreativitet
Behöver mycket stöd med idéer till slöjdplaneringen.
Kommer med få egna idéer, kopierar ofta andras idéer i slöjdplaneringen.
Kommer oftast med egna idéer, utvecklar tidigare idéer i slöjdplaneringen.
Kommer alltid med egna idéer och förslag i slöjdplaneringen. Vidarutvecklar och sätter personlig prägel på arbetet.
Förmågan att ta eget ansvar och färdigställa sin planering
Gör planeringen tillsammans med handledaren
Färdigställer planeringen med mycket handledning.
Färdigställer med viss handledning planeringen.
Färdigställer alltid planeringen självständigt.
Att visa sina idéer i skiss, bild, ritning, mönster, modell, mall.
Bedömnings underlag saknas
Kan till viss del visa sin idé i skiss, bild, ritning, mönster, modell, mall.
Visar sina idéer i skisser, bilder, ritningar, mönster, modeller, mallar.
Väl genomtänkta idéer med tydliga skisser, bilder, ritningar, mönster, modeller, mallar.

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för framställning i slöjd åk 7

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga,
Behöver mycket stöd i slöjdarbetet
Tar ibland eget initiativ och ansvar. Visar visst engagemang i slöjdarbetet.
Tar eget initiativ och ansvar, visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar alltid eget initiativ och ansvar, är engagerad och drivande i slöjdarbetet.
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Kreativitet och problemlösning.
Behöver mycket stöd med att lösa problem och driva arbetet framåt.
Löser med viss hjälp enklare problem och driver delvis arbetet framåt.
Löser oftast problem och driver arbetet framåt.
Löser problem som uppstår och driver självständigt arbetet framåt.
Verktygshantering,
Behöver mycket stöd med att välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Kan oftast välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Väljer alltid rätt verktyg, tekniker och metoder på ett utmärkt sätt.
Ekonomi, säkerhet och miljö
Bristfälliga kunskaper om ekonomi, säkerhet och miljö.
Har vissa kunskaper om ekonomi, säkerhet och miljö.
Har bra kunskaper om ekonomi, säkerhet och miljö.
Har utmärkta kunskaper om ekonomi, säkerhet och miljö.

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för värdering i slöjd åk 7

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förmågan att arbeta självständigt.
Behöver mycket handledning och hjälp.
Löser uppgiften med viss handledning.
Löser uppgiften självständigt
Löser uppgiften självständigt och konstruktivt.
Förmågan att dokumentera sitt slöjdarbete.
Behöver mycket stöd med att dokumentera sitt slöjdarbete.
Dokumenterar till viss del sitt slöjdarbete.
Dokumenterar sitt slöjdarbete.
Dokumenterar sitt slöjdarbete på ett tydligt sätt.
Förmåga att ta eget ansvar och färdigställa sitt arbete
Behöver mycket stöd för att bli färdig med sitt arbete.
Tar lite ansvar och blir färdig med hjälp av handledaren.
Tar ansvar och blir färdig med sitt arbete.
Tar stort ansvar och färdigställer sitt arbete.

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för idéutveckling och övervägande i slöjd åk 7

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga
Behöver mycket stöd i planeringsarbetet.
Tar ibland egna initiativ, visar visst engagemang i planeringsarbetet.
Tar egna initiativ, visar engagemang i planeringsarbetet.
Tar alltid egna initiativ, är engagerad i planeringsarbetet.
Elevens kreativitet
Behöver mycket stöd med idéer till slöjdplaneringen.
Kommer med få egna idéer, kopierar ofta andras idéer i slöjdplaneringen.
Kommer oftast med egna idéer, utvecklar tidigare idéer i slöjdplaneringen.
Kommer alltid med egna idéer och förslag i slöjdplaneringen. Vidarutvecklar och sätter personlig prägel på arbetet.
Förmågan att ta eget ansvar och färdigställa sin planering
Gör planeringen tillsammans med handledaren
Färdigställer planeringen med mycket handledning.
Färdigställer med viss handledning planeringen.
Färdigställer alltid planeringen självständigt.
Att visa sina idéer i skiss, bild, ritning, mönster, modell, mall.
Bedömnings underlag saknas
Kan till viss del visa sin idé i skiss, bild, ritning, mönster, modell, mall.
Visar sina idéer i skisser, bilder, ritningar, mönster, modeller, mallar.
Väl genomtänkta idéer med tydliga skisser, bilder, ritningar, mönster, modeller, mallar.

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för framställning i slöjd åk 7

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga,
Behöver mycket stöd i slöjdarbetet
Tar ibland eget initiativ och ansvar. Visar visst engagemang i slöjdarbetet.
Tar eget initiativ och ansvar, visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar alltid eget initiativ och ansvar, är engagerad och drivande i slöjdarbetet.
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Kreativitet och problemlösning.
Behöver mycket stöd med att lösa problem och driva arbetet framåt.
Löser med viss hjälp enklare problem och driver delvis arbetet framåt.
Löser oftast problem och driver arbetet framåt.
Löser problem som uppstår och driver självständigt arbetet framåt.
Verktygshantering,
Behöver mycket stöd med att välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Kan oftast välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Väljer alltid rätt verktyg, tekniker och metoder på ett utmärkt sätt.
Ekonomi, säkerhet och miljö
Bristfälliga kunskaper om ekonomi, säkerhet och miljö.
Har vissa kunskaper om ekonomi, säkerhet och miljö.
Har bra kunskaper om ekonomi, säkerhet och miljö.
Har utmärkta kunskaper om ekonomi, säkerhet och miljö.

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för värdering i slöjd åk 7

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förmågan att arbeta självständigt.
Behöver mycket handledning och hjälp.
Löser uppgiften med viss handledning.
Löser uppgiften självständigt
Löser uppgiften självständigt och konstruktivt.
Förmågan att dokumentera sitt slöjdarbete.
Behöver mycket stöd med att dokumentera sitt slöjdarbete.
Dokumenterar till viss del sitt slöjdarbete.
Dokumenterar sitt slöjdarbete.
Dokumenterar sitt slöjdarbete på ett tydligt sätt.
Förmåga att ta eget ansvar och färdigställa sitt arbete
Behöver mycket stöd för att bli färdig med sitt arbete.
Tar lite ansvar och blir färdig med hjälp av handledaren.
Tar ansvar och blir färdig med sitt arbete.
Tar stort ansvar och färdigställer sitt arbete.