Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik multiplikation och division

Skapad 2016-02-01 13:49 i Frösakullskolan Halmstad
Vi arbetar med multiplikation och division
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med multiplikation och division

Innehåll

Syfte och mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Undervisning

Vi tränar:

 • de matematiska begreppen i multiplikation och division som faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot
 • på att se sambandet mellan multiplikation och division
 • på att generalisera multiplikation med faktorer som slutar på 0, tex 4 * 60 eller 7*1000
 • på att lösa multiplikation med omgruppering t ex 6*38
 • på att lösa multiplikation med uppställning utan minnessiffror
 • på att generalisera division när nämnaren slutar på 0 t ex 400/10 och 400/100
 • på att göra beräkningar med kort division
 • på att avrunda och göra överslagsberäkningar
 • på att använda strategier i problemlösning. beskriva tillvägagångssätt och bedöma resultatets rimlighet
 • på att föra resonemang kring tillvägagångssätt och metoder genom att ställa frågor och besvara frågor
 • på att automatisera tabellerna upp till 10

 

Detta gör vi på olika sätt både i par och själva. Vi spelar spel, har genomgångar och arbetar i bok, med Ipads och på dator

Bedömning

Jag bedömer hur väl du behärskar nedanstående område

 • de matematiska begreppen i multiplikation och division som faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot
 • på att se sambandet mellan multiplikation och division
 • på att generalisera multiplikation med faktorer som slutar på 0, tex 4 * 60 eller 7*1000
 • på att lösa multiplikation med omgruppering t ex 6*38
 • på att lösa multiplikation med uppställning utan minnessiffror
 • på att generalisera division när nämnaren slutar på 0 t ex 400/10 och 400/100
 • på att göra beräkningar med kort division
 • på att avrunda och göra överslagsberäkningar
 • på att använda strategier i problemlösning. beskriva tillvägagångssätt och bedöma resultatets rimlighet
 • på att föra resonemang kring tillvägagångssätt och metoder genom att ställa frågor och besvara frågor
 • på att automatisera tabellerna upp till 10
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: