Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och miljö

Skapad 2016-02-01 13:54 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 5 Kemi Fysik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

MÅL

När detta område är avslutat ska du ha faktakunskaper om:

 • olika sorters energi
 • hur energi omvandlas
 • isolering
 • olika källor till energi

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning - vad och hur

Faktakunskaperna ska du kunna använda till att:

Samtala om olika energikällor, tex genom

 • att diskutera vilken påverkan de olika energikällorna har på miljön,
 • ställa frågor om olika energikällor och dess påverkan,
 • framföra dina åsikter och bemöta andras om energikällor.

Visa på samband t.ex. mellan energikällor, energianvändning och isolering

Föra resonemang om fossila och förnybara bränslen

I dina samtal, samband ocn resonemang kommer jag även bedöma om du använder ord och begrepp som hör till området.

Vi vill bli bedömda genom att:

Små diskussionsgrupper där vi diskuterar kring en fråga och där vi får möjlighet att samtala om olika energikällor.

En enskild skrivuppgift där vi kan visa på samband och föra resonemang.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Fy  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
 • Fy  A 6
  Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
 • Ke  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Ke  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Undervisning och arbetsformer

I detta temat kommer du att, på det sätt som passar dig, hämta in och bearbeta fakta. Det kan ske på flera olika sätt:

 • läsa texter
 • se på filmer
 • svara på frågor till texten
 • skriva egen text/minnesanteckningar
 • skriva egna frågor

Du får några tillfällen på dig att arbeta med ett område och sedan kommer du tillsammans med några kamrater få göra en övningsuppgift. Där kan du lyssna till andras tankar och förklaringar.

Så småningom får du göra en enskild uppgift som ligger till grund till bedömning i ämnet fysik och kemi.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: