Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv tala, läsa, skriva och lyssna

Skapad 2016-02-01 14:47 i Kopperskolan Stenungsund
En svenska Lpp för åk 4 HT
Grundskola 4 Svenska
Det här ska vi göra för att utveckla tala, läsa och skriva.

Innehåll

Syfte

 • Tala: du ska utveckla din förmåga att tala inför en större grupp genom att återberätta en skriven text eller läsa upp något eget arbete.
 • Skriva: Du ska utveckla din förmåga att skriva en längre text med röd tråd och rättstavade ord. Du ska använda dig av hela meningar som du tydligt visar.
 • Läsa: Du ska kunna läsa en "lätt att läsa" bok utan hjälp. Du ska kunna återberätta innehållet ur denna bok.
 • Lyssna: Du ska vara en aktiv lyssnare. Både på dina kamrater och lärare. Du ska klara av att ställa följfrågor på det som berättas.

.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Konkreta mål

 • Tala: Du ska träna på att läsa upp en egenproducerad text för klassen.
 • Skriva: Du ska träna på att skriva en egen text för hand och på datorn. Du ska tydligt kunna visa vad din berättelse handlar om. Texten ska vara lättläst och rättstavad.
 • Läsa:Du ska klara av att själv läsa en "lätt att läsa" bok. Du ska kunna berätta om vad boken handlar om.
 • Lyssna: Du ska koncentrera dig när någon läser högt eller berättar något. Du ska kunna fundera ut en fråga på det som berättas.  

 

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta med läsförståelse där du kommer att få svara på frågor efter att du har läst en text. Du kommer att få skriva egna texter som du sedan kommer redovisa för klassen i mindre grupper eller helklass. Du ska visa hänsyn mot dina klasskamrater när de berättar om sin text.

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Arbeta med datorer.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • Din förmåga att tala inför grupp.
 • Din förmåga att skriva en egen text med röd tråd, hela meningar och stavning på vanligt förekommande ord.
 • Din förmåga läsa en egen bok samt kunna återberätta innehållet.
 • Din förmåga att förstå texter.
 • Din förmåga att vara en aktiv lyssnare.

 

Dokumentation

Vi kommer att läsa dina svar på läsförståelsen. Vi kommer också vara med och lyssna när du berättar eller redovisar en text. Vi kommer läsa dina skriftliga arbeten och arbetsböcker.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: