Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, åk 5, Knappekullaskolan, 2015/2016

Skapad 2016-02-01 15:00 i Knappekullaskolan Lerum
Judendom, kristendom och islam
Grundskola 5 Religionskunskap

Islam

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Kunskapskrav


Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Konkreta mål

 

 • Du kan förklara varför det finns olika religioner.
 • Du kan skriva eller berätta om några likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam.
 • Du känner till olika religiösa högtider.
 • Du vet vad de olika gudstjänstlokalerna heter.
 • Du kan söka information om olika religioner och kan använda olika typer av källor.

 
Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom att:

 • resonera och reflektera i smågrupper och i helklass.
 • skriva olika slags texter. 
 • svara på frågor skriftligt och/eller muntligt.
 • söka fakta i olika medier.

Abetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna till föreläsningar och deltaga i diskussioner.
 • läsa olika texter tillsammans och enskilt.
 • titta på film och anteckna till.
 • fördjupa dig i ett ämne och redovisa.
 • använda dig av "Elevspel".

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: