Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3

Skapad 2016-02-01 15:08 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Samhället, jorden, kulturer, människor, lagar och regler. Att kunna lite om allt ger goda förutsättningar i livet.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra." (Lgr11, sidan 9)

Innehåll

Konkretisering av målen

Världen förr

 • Järnåldern
 • Bronsåldern
 • Vikingatiden

Trafiken där vi går

 • Trafikmärken som vi ser när vi går
 • Trafikljus: röd gubbe och grön gubbe
 • Reflexer

Var bor vi

 • min familj
 • vår hembygd 
 • Stad-Landet
 • vår flagga
 • Karta: Jordglob

Religioner

 • Kristendom
 • Judendom
 • Islam

Högtider

 • Känna till de traditioner som vi har kring svenska högtider.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Arbetssätt och undervisning

Världen förr

Vi kommer arbeta med Bronsåldern, Järnåldern och vikingatiden för att veta hur man levde förr i tiden och hur det har påverkat våra liv fram till idag.


Trafiken där vi går

Vi gör utflykter i närområdet för att öva på hur vi beter oss i trafiken.
Vi har arbetsmaterial där vi bekantar oss med skyltar som finns i gång och cykeltrafiken.

Var bor vi?
Vi samtalar kring jordgloben och karta över Sverige och över närområdet där vi bor för att på olika sätt visualisera i vilket sammanhang vi befinner oss i förhållande till andra delar av världen.Peka ut några viktiga platser dit vi kanske reser ibland.

Högtider
Vi uppmärksammar de största högtider som kommer och de förberedelser som det innebär inom kristendomen, judendomen och islam. 

Bedömning; vad och hur.

Eleven visar sina förmågor genom :

 • Observationer i vardagen. 
 • Att delta i diskussioner
 • Att delta i klassråd
 • Att genomföra intervjuer
 • Genom egen och gemensam dokumention

Matriser

SO
Matris i SO år 1-3

Lägsta godtagbara nivå för slutet av årskurs 3.
Att leva tillsammans
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Att leva i närområdet
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Du kan prata om frågor som du känner till som handlar om livet.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Att leva i världen
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Du beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Du återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger du exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Att undersöka verkligheten .
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Du kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Lägsta godtagbara nivå för slutet av årskurs 3.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: