Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tu02e engelska vecka 2-7

Skapad 2016-02-01 15:15 i Tullbroskolan Falkenberg
Engelskaundervisningen tränar i princip alla förmågor under ett arbetsområde.
Grundskola 7 Engelska
Arbetet i engelska har som grund Magic 7, Studentlitteratur. Här finns texter, ordförrådsövningar, lyssningsövningar, grammatikarbete och förslag till skrivuppgifter. Det kompletteras med talövningar som ofta spelas in och texter från andra läromedel samt aktuella händelser som kan locka till att uttrycka sig i tal och skrift.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning - vad och hur

Bedömningarna är tagna från kunskapskrav år 9, E-nivå.

Bedömning görs utifrån förväntad nivå för en elev i år 7.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Undervisning och arbetsformer

Arbetet varieras med styrt arbete med läromedel som bas och ett friare när det gäller att visa förmågorna skriva och prata.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: