Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering historia år 6

Skapad 2016-02-01 15:45 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi kommer att läsa Sveriges historia översiktligt från istiden till nutid. Vi lägger fokus på perioden 1600-1850.
Grundskola 6 Historia
...

Innehåll

Syfte

Genomförande

1: Ordkunskap: Kronologi, orsak, konsekvens, källor, tolkning, epok

2: Vi tittar tillsammans på filmer " Stormaktstiden en översikt-från uppgång till fall".   Vi antecknar tillsammans viktig fakta och centrala begrepp (viktiga ord).

Vi ser också på avsnitten 7 och 8 i "tusen år till julafton" om häxjakten och stormaktstiden.

Vi ser på filmen "Människor för ändring: häxorna - rättssäkerhet" från SLI

Därefter diskuterar vi frågorna i reflektionsdagboken tillsammans i klassen. Ni skriver sedan era egna svar i reflektionsdagboken.

 

3: Vi läser "Frihetstiden" i läroboken puls, Historia s. 162-174. Vi läser tillsammans och samlar svåra ord och begrepp som eleverna antecknar. Vi sammanfattar texten. Ni skriver svar på frågorna i reflektionsdagboken.

Vi ser också på avsnitten 9 och 10 i "tusen år till julafton" om 1700-talet.

4: Vi läser om Gustav III i läroboken Puls, Historia s. 174-179  .Vi läser tillsammans och samlar svåra ord och begrepp som eleverna antecknar.

5: Vi läser kapitlet "ute i världen" i läroboken Puls, Historia s. 185.Vi läser tillsammans och samlar svåra ord och begrepp som eleverna antecknar.

6: Vi läser kapitlet " Leva i Sverige" i levande historia 8. s. 388-41. Vi läser tillsammans och samlar svåra ord och begrepp som eleverna antecknar.

Redovisning

Vi kommer att göra en "reflektionsdagbok" på Ipaden. Använd programmet " anteckningar". Du kommer att svara på dessa frågor: 

Stormaktstiden:

1:

a: Hur tror du att det var att leva under Stormaktstiden om du jämför med idag? Skriv om; kläder, fritid, mat, bostad, demokrati, krig

b: Tror du att människor var lyckligare då? motivera ditt svar.

2: Källkritik. Hur kan man veta något om Stormaktstiden. Hur kan man veta vad som när sant eller bara vad forskarna tror? 

3:

a: Vad kunde det finnas för anledningar till att människor trodde på häxor.

b: Tror man inte på häxor idag? varför? Varför inte?

 

Frihetstiden:

4: Varför kallas perioden frihetstiden, tror du?

5: Under frihetstiden försökte man ha demokrati. Berätta om det.

6. Det fanns många viktiga personer under frihetstiden, t ex Carl von Linne´, Anders Celsius och Christopher Polhem.  Motivera varför de är viktiga för oss som lever idag. Sök egen fakta och berätta också om vilka källor du använt.

7: Under frihetstiden ökar Sveriges befolkning. Vilka orsaker finns till detta, tror du?

8: Under frihetstiden bodde bara ca 10 % av Sveriges befolkning i städer. Nu bor de flesta svenskar i en stad.

a. Vad kallas det när man flyttar in till städer?

b. Varför bodde nästan alla på landsbygden på 1700-talet?

c. Varför bor nästan alla i städer idag?

9: De som bodde i städerna sysslade mycket med handel av olika varor.

a. Ge exempel på sådant man importerade

b. Ge exempel på sådant man exporterade

10: Hur kunde man tro att tobak var något nyttigt på 1700-talet?

11: På landsbygden kunde man vara självägande bonde eller arrendator (hyra mark). Vilka hade mest status, makt och pengar, tror du? Motivera ditt svar.

Mat:

12: a Vad var den vanligaste maten på 1700-talet

 

b. Vad äter du själv under en vecka? Gör en liten matsedel. Glöm inte även dricka, godis, snacks o s v.

 

c. Vad finns för skillnader? Varför, tror du?

 

 

Gustav III

 

13. Varför tror du att Gustav kunde göra en statskupp och ta makten i Sverige?

14. Varför utvandrade många svenskar under 1800-talet?

15. Hur tror du att det var att flytta lämna sin hemby till en ny världsdel?

 16. Vi har pratat om källor.

a. Vad är en källa? Ge exempel.

b. Vilka källor har forskarna använt för att veta allt om Gustav III? hur man levde på den tiden? Vad man åt och drack? Hur man tänkte? 

Extrauppgifter:

 

Arbete och fattigdom

17: "Alla som kunde måste försörja sig själva", står det i läroboken om 1700-talet.

a. Vad hände med de människor som ändå inte kunde det?

b. Hur är det i Sverige idag?

c. Varför finns denna skillnad mellan 1700-talet och idag?

18: Först kom samerna, sedan svenskarna och nu folk från andra länder. Hur tror du att det har förändrat Sverige. T ex vad man äter, hur man pratar m m? 

 

 

 

 

Matriser

Hi
Historia år 6

På väg
Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Kunskaper i historia
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Orsaker och följder av samhällets förändring
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt..
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Historiens påverkan på nutiden
Du kan diskutera hur förändringar inom in- utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Informationssökning
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Historiskt perspektiv
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: