Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2016-02-01 16:12 i Långhundra skola Knivsta
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Svenska Religionskunskap Samhällskunskap
...

Innehåll

Avsnitt 1

Argumenterande text
Det här arbetsområdet är ett samarbete mellan religionskunskap, samhällskunskap och svenska. Under en introduktionslektion kommer ni att gå igenom argumenterande texters uppbyggnad och struktur. Ni kommer också att få göra en kort övningsuppgift.

Etiskt dilemma
Därefter ska ni få ett ett etiskt dilemma att skriva om. Ett etiskt dilemma innebär att ni tvingas ta ställning i en svår fråga där det inte finns några självklara rätt eller fel.

Med hjälp av t.ex. Internet, böcker och tidningsartiklar söker ni fakta och frågor som kommer att utgöra grunden för denna skrivuppgift. Ni söker fakta i par och gör en tankekarta var. Ni bestämmer själva om ni är för eller emot.

Nu är det dags att börja skriva. Det gör ni enskilt (för hand).

Du ska ha med följande:

   • Rubrik
   • Inledning som presenterar en åsikt
   • Argument uppdelade i stycken (tre stycken
   • Ett motargument som du ska försöka knäcka
   • Avslutning som sammanfattar eller upprepar åsikten

Tips vid sökning: skriv “det etiska dilemmat ni blivit tilldelat” + för + emot + argument

De etiska dilemman som kommer att tas upp:

 • Dödshjälp
 • Regnskogsskövling
 • Pälsindustri
 • Djurförsök
 • Vapenexport
 • Köttätande

Kunskapskrav

Religionskunskap, kunskapskrav

                                    E                                              C                                                                   A

Moraliska frågor

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Etiska begrepp

Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.

 

Svenska, kunskapskrav

                                       E                                                        C                                                               A

Skriva texter

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

Skrivregler

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Söka, välja ut och sammanställa

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

 

Samhällskunskap, kunskapskrav

                                     E                                                                C                                                             A

Värdera & uttrycka ståndpunkter

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Undersöka samhällsfrågor

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Information & källor

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: