Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höjdens Förskola avd. Bamse Fokusområde stärka barnens självkänsla och självförtroende.

Skapad 2016-02-01 18:00 i Höjdens förskola Färgelanda
Vi vill stärka barnens självkänsla och självförtroende för att de ska känna sig trygga i sin självbild, samt att de ska känna att de är en viktig tillgång i vår grupp
Förskola
Vi har 16 barn i vår grupp i olika åldrar. Barnen har olika intressen och utgår från sig själva i det dom gör, tänker och hur de uttrycker sig.

Vi vill stärka barnens självkänsla och självförtroende för att de ska känna sig trygga i sin självbild. Att de vågar prova och försöka, se sina framsteg men också bemästra ett misslyckande. Varje enskilt barn ska uppmärksammas och bekräftas, för vad den gör men framför allt för vem barnet är. Varje barn ska känna att de är en viktig tillgång i vår grupp. Vi vill stärka gruppkänslan och barnens lekrelationer.

Innehåll

Våra mål:

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att:

 • bemästra negativa och positiva känslor

 • våga prata enskilt och i grupp

 • ta egna initiativ till lekar och bjuda in sina kamrater

 • vilja och att våga prova nya saker

Kopplingar till läroplan

 •  
  Lpfö98  
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 •  
  Lpfö98  
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 •  
  Lpfö98  
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Genomförande:

Genom att samtala om vilka vi är uppmärksammar och stärker vi varje barns identitet.

Vi uppmärksammar och bekräftar barnen i vår verksamhet och i vardagen.

Att låta alla barn, även de lite tystare barnen, vara delaktiga i olika aktiviteter och beslut. Vi kommer arbeta mycket med olika pussel, spel, pyssel och samarbetslekar för att stärka barnens självkänsla. 

Ett av hjälpmedlen som vi kommer att använda oss av är tecken som stöd för att stärka deras tal och kommunikation.

Under vårt arbete med fokusområdet kommer vi att stärka barnens självbild med att bland annat uppmuntra barnen att prata i grupp och vara noga med att barnen berättar om vad de har för önskemål. I detta fokusområde kommer vi stärka varje barns delaktighet i gruppen.

Pedagogerna reflekterar och analyserar sedan för att utveckla fokusområdet vidare. 


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: