Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pippi på de sju haven

Skapad 2016-02-01 19:25 i Ängsbergets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola

Pippi på de sju haven

Innehåll

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Vi valde detta ämne eftersom barnen visar intresse för vatten i alla former samt att föräldrar kom med förslaget. Vi ser Pippi som en bra inspiratör då vi märkt att barnen visar intresse för Pippi och hennes vänner, detta märker vi genom att barnen ofta frågar efter Pippisången och många är duktiga på att sjunga med. Vi har även Pippifigurer som barnen tycker om att leka med.

Vad kan barnen om vatten idag? Genom observationer har vi uppmärksammat: Många av barnen känner skillnad på varmt och kallt vatten, de känner på vattnet och smakar på det. Barnen experimenterar ute med vatten och sand så att det blir geggamoja. De öser och häller i och ur hinkar.

Smörblommans utvecklingsbehov är att stödja att varje barn höjer sin kompetens om vatten och havet genom språket, hjärtestund, teknik och skapande.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Våra mål: Vart ska vi?

Genom lekfulla experiment, skapande aktiviteter och diskussioner vill vi att barnen ska få ökad kunskap om ämnet vatten och ges tillfällen att utmanas språkligt, emotionellt och kroppsligt.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

Arbetssätt och genomförande: Hur gör vi?

Pippi Långstrump: Pippilotta, Viktualia, Rullgardina, krusmynta, Efraimsdotter Långstrump ses som en stark och självständig tjej som vågar utmana sig själv och andra trots omgivningens förmaningar. Detta är något som vi kommer att ta till vara på med hjälp av Pippi och hennes vänner, dels för att gemensamt med barnen lära att värna om varandra och dels för att förmedla känslan av att ALLA KAN.

Vi kommer att skapa lekmiljöer som inspirerar. Till exempel göra ett rum föreställande Villa villerkulla i tittskåpet samt skapa en båt i hallen där barnen kan åka till Söderhavet.

Pedagogens medforskande förhållningssätt:

Genom att vi är lyhörda och ställer utforskande frågor kan vi göra barnen medvetna om fenomenet vatten och på så sätt hoppas vi också att temaarbetet kommer präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi tror på så sätt att det lustfyllda lärandet ska gå som en röd tråd genom temaarbetet.

Vi arbetar mycket med att dela upp barnen i mindre grupper där var individ kommer till sin rätt och pedagogen får möjlighet att lyssna in och ta del av barnens reflektioner.

Dokumentationsmetoder:

I vardagen kommer vi att ta tillvara på vad barnen ger uttryck för med hjälp av anteckningar, foton och filmer.

Vi kommer vid början av temaarbetet intervjua och ställa några lättare frågor till barnen om vatten. Hur känns vatten? Hur låter vatten? Hur ser vatten ut?

Vi upprepar frågorna efter c:a 4 månader för att se vad barnen har tagit till sig under temats gång och var intresset ligger i gruppen. Vi kommer att skriva i barnens lär loggar och även på Smörblommans blogg.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Utvärdering och Utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: