Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken omkring oss åk 2

Skapad 2016-02-01 19:26 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Vi gör tekniken omkring oss synlig genom att prata om och prova olika lösningar. Målet är att kunna identifiera olika tekniska lösningar, göra egna tekniska konstruktioner samt öka förståelsen för teknikens roll för människan, samhället och miljön.
Grundskola 2 Teknik
Genom teknisk medvetenhet och tekniskt kunnande kan vi lättare fungera i en teknikintensiv värld.

Innehåll

Mål:

 • Du ska kunna berätta om flera tekniska lösningar i din vardag.(rep åk 1)
 • Du ska kunna berätta om någon teknisk lösning som har utvecklats genom tiden (rep åk 1) och göra en tidslinje för denna.
 • Du ska kunna göra en enkel ritning/skiss, t ex på ett rum, en bro, en uppfinning....
 • Du ska känna till begreppen konstruera, hållbar, stabil, jämvikt, funktion och gångjärn. 
 • Du ska ha konstruerat något tillsammans med en kamrat, t ex vindmätare, regnmätare, flöte.......

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Matriser

Tk
Tekniken omkring oss

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Ny nivå
Du kan berätta om en eller flera tekniska lösningar i din vardag.
Du kan beskriva en teknisk lösnings utveckling genom tiden med hjälp av en tidslinje.
Du kan konstruera något efter en ritning.
Ny aspekt
Du kan reflektera över teknikens roll för människan.
Du kan reflektera över teknikens roll för samhället.
Du kan reflektera över teknikens roll för miljön.
Ny aspekt
Du känner till begrepp såsom funktion och konstruktion.
Du kan använda begreppen (se ovan) när du berättar om en teknisk lösning eller egen konstruktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: