Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Famous and Rich?

Skapad 2016-02-02 06:50 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Utgår från Kapitlet Rich and famous i boken What's up 6
Grundskola 6 Engelska

Famous, a lot of people want to be famous. Are you one of them? Does fame always make you rich or are there drawbacks?

We will talk about, discuss and do different things connected with fame.

Innehåll

Mål

Att förbättra sina förmågor att:

 • Uttrycka tankar, idéer och åsikter kring detta i tal och skrift

 • Formulera sig i skrift.

 • Förstå och uppfatta detaljer i talad engelska

  Att läsa om, reflektera över och diskutera kändisskapets för- och nackdelar.

Arbetets innehåll

 1. Arbetets innehåll

  • Read and discuss chapters in the book connected with Fame

  • Write a text about the time you met your idol.

  • Make a presentation of your idol, present to the class.

  • Twenty questions! Who am I?

  • Listening exercise

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att arbeta med detta projekt under v5-v14 (ungefär)

Vi startar med att titta på, läsa och diskutera texterna i textboken.

Därefter ska du skriva en text om din idol och sedan göra en keynote eller liknande för att presentera din idol för dina kompisar.

Vi kommer att göra lite olika grammatiska övningar under tiden som att arbeta med Oregelbundna verb, som ni kommer att få några läxa varje vecka.
Adjektiv, hur man komparerar dem på engelska

 

Reflektion

Vad har du blivit bättre på? Varför?

Matriser

En
Engelska åk 4-6

Grundlläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Formulera sig (tal)
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Välja & använda strategi (Tal)
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Formulera sig (text)
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Välja & använda strategi (Text)
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig (tal)
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig (text)
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: