Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 9BL1 Fågelskolan komposition 2016

Skapad 2016-02-02 08:24 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Efter genomgång av beståndsdelar i komposition ska du själv göra sex stycken kompositioner i papper.
Grundskola 9 Bild
Komposition!

Efter genomgång av beståndsdelar i komposition ska du själv göra sex stycken kompositioner i papper.

Innehåll

Arbetsgång

 Kompositioner

Jag går genom komposition-hur olika beståndsdelar gör att bilden uttrycker olika saker. Alla får ett häfte med powerpointpresentationen som jag gått genom i helklass. Därefter ska alla göra kompositioner.

Pappkompositionerna är följande:
1. Upprymdhet å svävande känsla,
2. Utsatthet/mobbing,
3. Tragiskt kaotiskt ögonblick,
4. Komposition med många figurer där du lägger märke till en speciell som får allas kärlek,
5. Djup i bilden ,använd perspektiv,
6. Illusion - ögat växlar mellan bakgrund och objekt, tänk skånetrafikens returpilar
.

Du använder sig av färgpapper, linjal, passare, lim, blyertspenna. Du utgår från arbetsbeskrivning där det står vilka former som kan användas. Du klipper ut former och provar dig fram till rätt placering innan du limmar fast dina objekt.

Alla skisser där du tecknar fram din idé sparas. 

Du ska skriva en motivering, på linjerat papper, för varje gjord komposition.
I den tar du upp vilka val du gjort med tanke på vad du ska förmedla. Ta med i motiveringen
1.varför du valt ett visst antal former.
2.varför du valt just dessa former(mjuka/kantiga).
3 varför du valt en sorts riktning. "Hur bilddelarna pratar med varandra"
4 varför just dessa färgkombinationer och
5. varför du valt just detta motiv

Om du inte skriver ner måste du redovisa muntligt. Tänk på att förbereda dig på vad du ska säga om varje bild utifrån de fem punkterna ovan. 

Kompositionerna och kommentarerna ska vara klara och ligga i din mapp senast den 20 april 2016

 

Kopplingar till läroplan

  •  Blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder
  •  Kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder
  •  Utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande
  •  Kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften
  •  Utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik
  •  Ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder och tekniker

Redovisning

Pappkompositionerna ska vara klara och ligga i din mapp tillsammans med kommentarerna(arbetsbeskrivning)  20 april 2016

Matriser

Bl
komposition

nivå 1
Du producerar sex stycken kompositioner utifrån arbetsbeskrivning.
nivå 2
Du producerar sex stycken uttrycksfulla kompositioner utifrån arbetsbeskrivning.
nivå 3
Du producerar sex stycken kompositioner som är mycket uttrycksfulla och intressanta. Ditt syfte är att mottagaren ska tänka till och fundera.
Ny aspekt
Du framställer bilder med hjälp av lim, papper och kartong. Du har visat att du förstått grunderna.
Kompositionerna har en tydlighet i budskapet. Du framställer kompositioner som är väl genomarbetade och av god kvalitet.
Du visar självständighet och variation i sättet att skapa bilder och former. Du framställer alla kompositioner med noggrannhet.
Ny aspekt
Du kan berätta om tankar under uppgiftens arbetsgång.
Du visar att du kan jobba självständigt. Du visar egen drivkraft och förmåga till problemlösning och har ett kritiskt förhållningssätt. Du gör skissförslag tills du hittat en "lösning" som du bestämmer dig för.
Du arbetar självständigt och diskuterar idéer mer än ställer frågor. Du använder bildtermer i din reflektion. Du har ett analyserande förhållningssätt. Du bidrar med kunskaper till dina klasskamrater. Du arbetar självständigt och söker själv inspiration. Du gör flera olika skissförslag till slutgiltiga produkter.
Ny aspekt
Du kan berätta om din arbetsprocess på en grundläggande nivå.
Du kan berätta om din arbetsprocess genom att resonera kring några olika aspekter; form, färg, riktningar och motiv som påverkar din komposition.
Du kan berätta om din arbetsprocess genom att resonera kring alla olika aspekter; form, färg, riktningar och motiv som påverkar din komposition. Du reflekterar kring förbättringar om man haft oceaner av tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: