Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och genteknik

Skapad 2016-02-02 10:16 i Läroverket Hudiksvall
Ett arbetsområde som behandlar grundläggande genetik samt genteknik, hur egenskaper ärvs, korsningsscheman, dominanta och vikande gener m.m.
Grundskola 9 Biologi
Varför ser du ut som du gör och varför är du som du är?

Innehåll

Mål som du ska sträva mot:

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion
 •  Utvecklar kunskap om livets villkor och utveckling och kan se sig själv och andra livsformer i ett evolutionsperspektiv
 •  Utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen

Det här ska du kunna:

 • vad som menas med könsceller
 • vad kromosomer och gener är
 • förklara hur vi påverkas av arv och miljö och ge exempel på egenskaper som beror av dessa
 • förklara när det sker mitos och meios
 • vad som menas med homozygota och heterozygota anlag
 • vad som menas med dominanta och recessiva anlag
 • genomföra korsningsscheman
 • förklara vad det beror på att det blir pojke respektive flicka
 • vad som menas med mutation och ge exempel på någon
 • förklara hur celler är uppbyggda och hur de fungerar
 • ge exempel på fördelar och nackdelar med genteknik

Det är också bra om du kan:

 • förklara hur DNA är uppbyggt och hur den kopierar sig själv
 • rita modeller av mitos och meios och förklara vad det är som sker
 • genomföra mer komplicerade korsningsscheman
 • vad som menas med intermediär nedärvning och hur detta fungerar
 • förklara hur könsbundet arv fungerar
 • ge exempel på ärftliga och icke-ärftliga mutationer och förklara hur de uppstår
 • ge exempel på och analysera för- och nackdelar med genteknik
 • ge exempel på hur gentekniken påverkar människan, samhället och naturen

Så här arbetar vi för att nå målen:

Ni kommer att läsa och diskutera. Söka fakta på internet. Ni kommer att få lära er hur man gör korsningsscheman. Se på film.

Bedömning:

Matriser

Bi
Kopia av generell bedömningsmatris i Biologi år 7-9

Undervisningsmoment

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Muntlig kommunikation
Du ger förslag på svar Följer diskussioner
Du motiverar hur du kommer fram till ditt förslag Deltar i diskussioner
Du motiverar för varför du kommer fram till slutsatser. Deltar i diskussioner samt fördjupar och bredda dem
Skriftlig kommunikation
Tar del av information. Skapar enkla texter som svarar på givna frågor
Skapar texter som förklarar ”hur” samt tänker på syfte och målgrupp
Bearbetar informationen som man får så den passar i nya situationer. Skapar välutvecklade texter som förklarar varför samt anpassar den till syfte och målgrupp
Laboration
Du genomför planerade undersökningar Du följer givna frågeställningar Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du genomför planerade undersökningar Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak ändamålsenligt sätt
Du genomför planerade undersökningar Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak ändamålsenligt och effektivt
Bearbetning av laboration
Du har en enkel laborationsrapport som svarar på vad som händer
Du formulerar egna frågeställningar inom det givna Du har en utvecklad laborationsrapport som förklarar hur saker fungerar
Du formulerar egna frågeställningar och kan sätta de i nya sammanhang Du har en välutvecklad laborationsrapport som förklarar hur och varför samt drar resultaten till nya situationer.
Begrepp
Du har Grundläggande kunskaper som du visar genom att ge exempel och beskriva dessa. Du kan beskriva begrepp, modeller och teorier. Du beskriver enkla samband inom det specifika ämnesområdet
Goda kunskaper som du visar genom att förklara hur och visa på samband inom dessa Du förklarar hur och kan använda dig av begrepp, modeller och teorier. Förklara mera ingående och komplexa samband inom det specifika ämnesområde
Du har Mycket goda kunskaper som du visar genom att förklara hur och varför och visa på samband inom dessa och kan sätta de i andra sammanhang Du förklarar hur och varför och kan använda dig av begrepp, modeller och teorier. Du förklarar komplexa samband och koppla ihop dessa med andra ämnesområden.
Samhällskoppling av begrepp
Du ger exempel på och beskriver några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du beskriver frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling
Du förklarar hur och visar på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du kan förklara hur gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar Du förklarar hur och visar på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du kan förklara hur gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar
Du förklarar hur och varför kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor och kan sätta dem i nya sammanhang. Du kan förklara varför gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar och hänger ihop
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: