Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 8. Kap 3. Bråk och procent

Skapad 2016-02-02 10:17 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området bråk och procent.
Grundskola 8 Matematik
I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området bråk och procent . Det kommer bl.a. handla om att kunna gemföra bråk, procent och decimaltal samt kunna räkna på procent genom att ta reda på procenttalet eller helheten samt delen.

Bild från http://www.umea.se/alidhemsskolan/f9/ak69amnesinformation/matematik.4.59b50d31131e2a1368480002954.html

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla dina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom området bråk och procent. Förmågorna som du ska utveckla kan sammanfattas i följande punkter:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande punkter ur centrala innehållet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta kapitel ska du:
* kunna växla mellan bråk, decimaltal och procent.
* kuna förlänga och förkorta bråk.
* kunna storleksordna bråk.
* kunna göra enkla beräkningar med tal i bråkform.
* kunna beräkna procenttalet (när ni vet delen och helheten).
* Kunna göra beräkningar när procenttalet är känt.

Undervisningen

Under arbetet med detta kapitel så kommer du att repetera en del moment samt bekanta dig med nya.
Moment som repeteras är bl.a. förlänga och förkorta bråk samt enkla beräkningar i bråkform.
Nya begrepp är t.ex. ränta, multiplication och division med bråk samt förändringsfaktorn.

Du kommer att repetera både mekanisk huvudräkning samt räkning med hjälp av miniräknare samt utveckla din förmåga att lösa problem.

Vi kommer att arbeta med detta områdes moment och begrepp genom aktiviteter, genomgångar och diskussioner i helklass, samt inlämningsuppgifter.
Området avslutas med skriftligt prov

Bedömning

Vad som kommer att bedömas på detta område framgår av matrisen nedan:

Matriser

Ma
Matte åk 7-MA åk8 Kap 2. Bråk och procent

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Använda begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Metoder
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med bråk och procent med tillfredställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med bråk och procent med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med bråk och procent med mycket gott resultat.
Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: