Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2016-02-02 12:33 i Bäckbygruppen 2 Västerås Stad
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
...

Innehåll

Innehåll

 • vad behöver människan energi till
 • olika energikällor
 • förnybar och icke förnybar energi
 • experiment
 • ledare och isolatorer
 • energiprincipen
 • elens väg till hushållet
 • sluten krets
 • faror med elektricitet

Arbetssätt

 • experiment i NTA-låda
 • rita enkla kopplingar
 • filmer
 • dokumentera experiment med I-pad
 • läsa faktatexter
 • svara på frågor muntligt och skriftligt
 • ord och begrepp ( energiprincipen, fossila bränslen, förnybar icke förnybar energi, kraftverk, ledare, isolatorer, växthuseffekten)

Bedömning

 • du ska kunna redogöra för energiprincipen
 • du ska kunna ge exempel på minst tre typer av elkraftverk
 • du ska kunna ge exempel på förnybar och icke förnybar energi
 • du ska kunna koppla enkla elektriska kretsar
 • du ska kunna använda några begrepp i diskussioner om elektricitet
 • du ska kunna skriva korta redogörelser för några experiment i Keynote, samt infoga några bilder
 • du ska kunna delta i diskussioner om växthuseffekten

 

Avsnitt 4

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: