Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt och volym åk 5

Skapad 2016-02-02 13:12 i Hälsingbergsskolan Falun
Du ska få arbeta med vikt och volym i det här kapitlet.
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Konkreta mål

När du arbetat med det här arbetsområdet ska du kunna:

 • kunna de olika viktenheterna och volymenheterna
 • kunna jämföra och uppskatta vanliga föremåls volym och vikt
 • samband mellan olika enheter för volym och vikt
 • kunna prefixen deci, centi och milli
 • kunna välja lämpliga metoder och utföra beräkningar med i vardagliga situationer med vikt och volym
 • kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen vi jobbar med

Arbetssätt

Vi kommer att ha muntliga genomgångar i klassen. Du kommer att få uppgifter att lösa både enskilt och i par. Du kommer att få möjlighet att visa dina lösningar på tavlan om du vill. Du kommer att få liknande uppgifter i läxa. Vi avslutar arbetsområdet med diagnos.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig under arbetets gång. Vid bedömningen kommer jag att använda mig av matrisen Vikt och volym åk 5.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: