👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Moderna Språk konkretisering av centralt innehåll

Skapad 2016-02-02 15:24 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Framgår vad man förväntas lära sig och kunna i varje årskurs. Här är det centrala innehållet också kopplat mot kunskapskraven.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Här framgår vad från det centrala innehållet som är planerat för varje årskurs från 6-9 Moderna Språk

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

 • Ordförråd åk8 test 1

 • Test på sånger ni kikat på i höst

 • Läsförståelse med bild

 • Hörförståelse åk7

 • Muntligt -Presentera sig och lära känna andra

 • Skrivdel -Vykort-Personbeschriebung

 • hörförståelse -Hobbies Förstå när andra talar om vad de gör på fritiden

 • Hörförståelse

 • Uppsats -uttrycka sig skriftligt dagbok/framtidsplaner

 • Skriftligt -skriva om en fantasifamilj

 • Läsförståelse -vykort och recept

 • Läsförståelse

 • Jämför tyska/österikiska/schweiziska och svenska högtider: Vad äter man och gör man? Likheter och skillnader

 • Åk 8 test 2: Sprechen Hobbys & Einkaufen

 • Skrivdel åk8 test 1

 • Läsförståelse åk7

 • Grammatik åk8 test 2

 • Läsförståelse åk8 test 2

 • Läsförståelse

 • Hörförståelse test 1 åk8

 • Grammatik test 1 åk8

 • Ordförråd åk7

 • Ordförråd åk8 test 2

 • Läsförståelse åk8 test 1

 • Hörförståelse åk8 test 2

 • Grammatik åk9

 • Skrivdel åk8 test 2

 • Ordförråd mindre test åk9

 • Skrivdel åk7

 • Muntlig uppgift -vägvisning & restaurangbesök

Matriser

M2
Pedagogisk planering för tyska 6-9 konkretisering av centralt innehåll

Centralt innehåll Moderna Språk

Åk 6
åk 7
åk 8
åk 9
Kommunikationens innehåll
Ämnesområd-en som är välbekanta för eleverna.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Namn, ålder, bostadsort, hälsningsfraser, klockan, hur namn stavas, mobilnummer, vecko-dagar, månader, färger & kroppsdelar
Sig själv, sin familj, sin skola, sina hobbys, annonser, menyer tidtabeller och kostnad högtider
Kompisar, skolan, ämnen, dator, sånt man gillar/ogillar, känslor, ord för höger, vänster, rakt fram, färdmedel, bredvid, mittemot, frågor som är viktiga för en själv och andra
Sitt sommarlov Berätta om sin ort, framtid vänskap, frågor som är viktiga för en själv, mod, osäkerhet och andra känslor som till exempel kärlek
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Samtal & med-delande om namn, ålder, bostads-ort, hur man mår, vad klockan är, bokstavera namn och adress, skulla säga/skrivanummer till mobil/ telefonnummer är • vilken veckodag, månad och vilket år det är
• vad som händer under en dag • sig själv, • sin familj, • sin skola • hobby, v • vad något kostar
någon berättar om • sig själv och andra • skoldag/ämne • vad som är viktigt • var du eller någon har varit • vad som har hänt • en ort, en stad eller ett land • vad du eller någon har gjort • färdmedel (fots/cykel/bil/tåg/flyg/buss/spårvagn) • vad man gillar/ogillar
argumentera • delta i samtal och resonera • att prata om befintlighet och riktning • vad man får/inte att berätta om vad tycker om/inte att uttrycka känslor • att prata om yrken, yrkesutbildning, uppfinningar
Ny aspekt
Åsikter, känslor och erfarenheter
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
(Ord för • ord som tack, ursäkta och förlåt)
Ord för • trött, • hungrig • törstig
Ord för • ledsen, • arg • glad
Ord & fraser för att • håller med • tycker på ett annat sätt
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Veta vem man duar/Niar tack, ursäkta och förlåt, typiska hälsningsfraser som de olika flaggorna huvud-städerna
Känna till orden för högtider i länderna, där språken talas
Kunna berätta om: • hur olika högtider firas • kunna dra paralleller till hur det görs i Sverige • fakta om länderna och deras huvudstäder
Förstå skillnader och likheter mellan länder där språket talas och Sverige: fakta om historia
Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskriv- ande från olika medier
Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Förstå, när någon • hälsar • säga vad man heter, • säga hur gammal man är • säga var man bor, • säga hur man mår • säga vad klockan är • bokstav-era sitt namn Kunna läsa enklare dialoger, Kunna förstå och de flesta orden på skyltar/informationstavlor i exempelvis i affärer
Förstå, när någon berättar om sig själv, sin familj hobbys Kunna hitta information genom att läsa och förstå innehållet i annonser, menyer, tidtabeller enklare meddelanden
Förstå vägvisning, enklare meddelanden annonser/reklam korta berättelser på tyska
Kunna följa recept • kunna använda informationen i tidtabeller, kunna läsa vykort, mejl och enklare brev • förstå kortare TV- program/youtube på tydligt talad tyska
Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ramsor och sånger
Musiktexter, dikter, dialoger
• Läsa enkla & korta berättelser & text i reklam samt • återberätta
Kortare novell
Ny aspekt
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Substantiv, Vanligaste verb i presens, • räkna till 100, • säga alfabetet, • kunna genus på ord som varit i läxa, • kunna uttala ljud som skiljer sig svenskan, • veta hur ljud stavas annorlunda från svenska
Kunna höra skillnaden mellan en fråga och ett påstående. • Veta vilken roll har ordet i meningen och om vilken form den då ska ha (satsdelar och kasus). • ord för mitt, ditt osv • räkneord frågeord, verb i presens: • hon/han • att tala om att du kan göra något att tala om att du vill göra något att tala om att du måste göra något
Kunna uttrycka NÄR något händer (presens/imperfekt/perf ekt/ futurum) • Kunna jämföra en sak eller person med en annan och använda adjektiv (större/mindre) • den bestämda artikeln i ackusativ • perfekt av svaga verb med hjälpverbet haben • plural av substantiv • possessiva pronomen i ackusativ kein i ackusativ perfekt av starka verb med hjälpverbet haben personliga pronomen i ackusativ • prepositioner som styr dativ perfekt av svaga och starka verb med hjälpverbet sein perfekt av sein, werden och bleiben bestämd och obestämd artikel i dativ • be om lov att tala om vad du får göra att tala om vad du bör göra att tala om vad du ska göra prepositioner som styr ackusativ att använda bisatser att använda imperativ
Kunna sätta ihop meningar med ord som men, och, eftersom • Veta hur ordföljden är i det främmande språket jämfört med svenska • använda perfekt och personliga pronomen • preteritum av modala hjälpverb att jämföra något med hjälp av adjektivets komparation • att använda verb som kan ha två objekt verben • att böja adjektiven efter obestämd artikel i nominativ och ackusativ att använda relativa pronomen i nominativ och ackusativ • oregelbundna verb possessiva pronomen i dativ • passiv form
Muntlig och Skriftlig
Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Förstå meddelanden om: namn, telefonnummer, klockslag, veckodag, månad (,de flesta orden på skyltar/informations-tavlor som i affärer)
hitta information genom attmenyer, • • tidtabeller • enklare reklam
en vägbeskrivning skyltar
Kunna följa recept använda informationen i tidtabeller, läsa vykort, mejl och enklare brev • förstå kortare TV- program/Youtube-klipp på tydligt talad tyska
Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  E 9
Kunna använda bilder och rubriker i text och innan man läser fundera på vad vet man redan om ämnet på
+ Leta nyckelord
Kunna ”skumma igenom” text få en idé vad den handlar om. • Kunna leta efter nyckelord i en text.
Kunna ”skumma igenom” text få en idé vad den handlar om. • Kunna leta efter nyckelord i en text.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  E 9
Använda hemsidor skapta för nybörjare i ett främmande språk som t.ex glosor.eu & babbel.com
Kunna använda hemsidor som läraren har föreslagit
Kunna leta efter information med stöd av lärare och lära sig en del om källkritik
Kunna leta självständigt efter information och vara källkritisk
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltal, används i texter och talat språk i olika situationer
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Veta vem man säger du/ni till, ord som tack, ursäkta och förlåt
kunna säga om man är • • • trött hungrig törstig
kunna säga om man är • ledsen, • arg • glad Kunna använda fraser för att • köpa kläder • beställa mat och dryck • vägvisning
Kunna säga om man håller eller tycker på ett annat sätt • Kunna välja rätt hälsningsfras i mejl beroende på vem som er mottagare
Tala, skriva och samtala -produktion och interaktion
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
• Kunna skriva om sig själv, sin familj och hobbys på tyska, • Presentera sig själv, fråga av någon heter, • fråga vad klockan är och förstå när någon säger vad klockan är, • kunna säga sitt telefonnummer, • kunna en del tyska sånger och ramsor • Kunna räkna till hundra på tyska • kunna veckodagarna och månaderna på tyska
kunna förstå instruktioner, när man: • köper tåg- och bussbiljetter, • kunna beskriva årstiderna • förstå beskrivande av de olika årstiderna, • kunna skriva korta dialoger på tyska, • kunna säga vad man gillar och inte gillar • kunna fråga hur mycket något kostar
Kunna prata om kortare sagor, dikter • kunna skriva enkla texter om personer på tyska, • kunna berätta om orten man kommer från och om sin skola, • Kunna fråga hur man hittar till en ort/sälle på tyska, • kunna beställa något att äta och dricka på tyska
Kunna skriva vykort och kortare meddelanden på tyska • kunna skriva enkla berättelser på tyska, • kunna berätta om saker jag känner till på tyska
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  E 9
Gester och ställa frågor. (Be om förklaringar.)
Kunna beskriva ett ord, när man inte kommer på det rätta ordet. Be någon prata långsammare
Omformuleringar och följdfrågor.
Omformuleringar och följdfrågor.
Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Säga ja/nej
Ställa enklare frågor
Använda småord som ”precis, jaså okej, hur så?”
Kunna säga om man håller eller tycker på ett annat sätt
Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Hälsningsfraser
Kort säga vad man ska prata om
Fraser som inleder och avslutar sagor, brev osv
Välja rätt hälsningsfraser och ton beroende på vem som man talar med/skriver till