Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - förstärka bild med text, förstärka text med bild

Skapad 2016-02-02 15:31 i Centrumskolan Halmstad
Grundskola 2 Bild Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Hur ska eleven lära?

Vi ska:

 • skiva texter och dikter till bilder.
 • illustrera texter och dikter på olika sätt.
 • arbeta med Kottekonst; fotografera, skriva och måla.

Bedömning;Vad ska bedömas?

Du ska:

 • skriva en egen text till en bild.
 • skriva en dikt kopplad till en bild.
 • illlustrera en egen text eller dikt.
 • illustrera en given text eller dikt.
 • fotografera, skriva och måla Kottekonst.
 • läsa upp en dikt och visa bilden för någon på skolan.

Hur ska det bedömas?

Genom avcheckning under våra arbeta-tillsammans-pass och genom arbeten där du arbetar på egen hand.

När ska det bedömas?

Kontinuerligt under terminen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: